Khối ngành Ngoại ngữ

ThiênA

HIU XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2 – 08 NGÀNH HỌC XU HƯỚNG

ThiênA
Từ ngày 06 – 15/10/2022, HIU thông báo XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2 cho 35 ngành đào tạo đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xét học bạ THPT.  HIU xét tuyển bổ sung...