Khối ngành Ngoại ngữ

Chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc _ Trường Đại học Sư phạm TP. HCM tuyển sinh 2022

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM – Chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC, CHƯƠNG TRÌNH BIÊN PHIÊN DỊCH

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là 135 tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc, học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng)của ngành ngôn ngữ hàn quốc .

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tự chủ tuyển sinh hàng năm của trường.

Mục tiêu đào tạo đại học sư phạm tp.hcm

Đại học Sư phạm

Đào tạo cử nhân biên phiên dịch có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe thể chất tốt, yêu nghề, yêu ngành, có những kiến thức và kỹ năng mềm như kỹ năng và kiến thức tiếp xúc, điều tra và nghiên cứu, thao tác tập thể. Người học hoàn toàn có thể nắm vững những tri thức cơ bản trong chương trình đào tạo và giảng dạy cử nhân biên phiên dịch tiếng Hàn trình độ đại học ; có năng lực thích ứng cao, sử dụng tiếng Hàn thành thạo như một nghề nghiệp, hay một công cụ tương hỗ để học tập, nghiên cứu và điều tra những chuyên ngành khác .

Ngoài năng lực ngôn ngữ, người học được trang bị những hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Hàn Quốc một cách khái quát; có khả năng đảm nhiệm các công việc khác nhau trong ngành biên phiên dịch tiếng Hàn; có khả năng trở thành chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn của mình; có khả năng học ở bậc học cao hơn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Phẩm chất

 • Phẩm chất chính trị và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân
 • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Năng lực chung

 • Năng lực tự học
 • Năng lực giao tiếp
 • Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
 • Năng lực hợp tác
 • Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Năng lực chuyên môn

 • Năng lực ngôn ngữ
 • Năng lực vận dụng các kiến thức văn học, văn hóa – xã hội
 • Năng lực nghiên cứu khoa học

Năng lực nghề nghiệp

 • Năng lực hiểu nghề nghiệp
 • Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Có năng lực đảm nhiệm những việc làm khác nhau trong ngành biên phiên dịch tiếng Hàn ; có năng lực trở thành chuyên viên, những nhà quản trị, chỉ huy trong ngành nghề dịch vụ trình độ của mình ; có khả năng học ở bậc học cao hơn .

NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là 135 tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc, học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tự chủ tuyển sinh hàng năm của trường.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe thể chất tốt, yêu nghề, yêu ngành, có những kĩ năng mềm như kĩ năng tiếp xúc, điều tra và nghiên cứu, thao tác tập thể. Người học hoàn toàn có thể nắm vững những tri thức cơ bản trong chương trình đào tạo và giảng dạy cử nhân du lịch ngôn ngữ Hàn quốc trình độ đại học ; có năng lực thích ứng cao, sử dụng tiếng Hàn thành thạo như một nghề nghiệp, hay một công cụ tương hỗ để học tập, nghiên cứu và điều tra những chuyên ngành khác .

ngôn ngữ hàn quốc
Ngoài năng lượng ngôn ngữ, người học được trang bị những hiểu biết về văn hóa truyền thống, quốc gia, con người Hàn Quốc một cách khái quát ; có năng lực đảm nhiệm những việc làm khác nhau trong ngành du lịch ; có năng lực trở thành chuyên viên, những nhà quản trị, chỉ huy trong ngành trình độ của mình ; có khả năng học ở bậc học cao hơn .

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Phẩm chất

 • Phẩm chất chính trị và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân
 • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Năng lực chung

 • Năng lực tự học
 • Năng lực giao tiếp
 • Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
 • Năng lực hợp tác
 • Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Năng lực chuyên môn

 • Năng lực ngôn ngữ
 • Năng lực vận dụng các kiến thức văn hóa, lịch sử, địa lý, xã hội
 • Năng lực nghiên cứu khoa học

Năng lực nghề nghiệp

 • Năng lực hiểu nghề nghiệp
 • Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Có năng lực đảm nhiệm những việc làm khác nhau trong ngành du lịch ; có năng lực trở thành chuyên viên, những nhà quản trị, chỉ huy trong nghành nghề dịch vụ trình độ của mình ; có khả năng học ở bậc học cao hơn .

xem thêm: tuyển sinh khối ngành ngôn ngữ đại học sư phạm tp.hcm

“Nguồn: tuyensinhvanlanguni”

Tin liên quan

Đại học Thái Bình Dương công bố điểm trúng tuyển 2021

khoinn

Đại học Quốc tế Sài Gòn học phí 2021

khoinn

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương năm 2021

khoinn

Leave a Comment