Khối ngành Ngoại ngữ

Ngành Đông phương học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Đông phương học được đánh giá là một trong số các ngành có tiềm năng về Việt Nam và các nước phương đông, vậy ngành Đông phương học là gì, sau tốt nghiệp làm gì? Cùng tìm hiểu nhe:

Ngành Đông phương học là gì?

Ngành Đông phương học là gì?

Đông phương học (tên TA thân thuộc là Oriental Studies)

 • là ngành của KHXH với mục tiêu nghiên cứu chuyên sâu về con người như lịch sử, địa lý, phong tục tập quán…của các quốc gia phương Đông. Phương Đông gồm các nước quốc tế điển hình như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và các nước ĐNÁ nói chung.
 • Chương trình đào tạo ngành Đông phương học tạo ra cho sinh viên những tri thức, hiểu biết đặc sắc về những nền văn hóa lớn khắp đất nước Đông Nam Á. Song song với việc học ngôn ngữ phương đông, sinh viên cũng sẽ được hội nhập những nền tảng căn bản thông qua những môn học thú vị như cơ sở văn hóa Việt Nam, du lịch văn hóa,…

Chương trình đào tạo ngành Đông phương học

Để biết được cách đào tạo và giảng dạy của ngành Đông phương học, dưới đây là bảng chương trình đào tạo và giảng dạy của ngành

I Khối kiến thức chung
(Không tính các học phần 9-11)
1. Môn học: Những NLCB của chủ nghĩa marc-lenin I
2. Môn học: Những NLCB của chủ nghĩa marc-lenin II
3. Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
4. Môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5. Môn học: Tin học cơ sở
6. Môn học: Tiếng Anh CS I
Tiếng Nga CS I
Tiếng Pháp CS I
Tiếng Trung CS I
Tiếng Hàn CS I
Tiếng Thái CS I
7. Môn học: Tiếng Anh CS II
Tiếng Nga CS II
Tiếng Pháp CS II
Tiếng Trung CS II
Tiếng Hàn CS II
Tiếng Thái CS II
8. Môn học: Tiếng Anh CS III
Tiếng Nga CS III
Tiếng Pháp CS III
Tiếng Trung CS III
Tiếng Hàn CS III
Tiếng Thái CS III
9. Môn học: Giáo dục thể chất
10. Môn học: Giáo dục quốc phòng-an ninh
11. Môn học: Kỹ năng bổ trợ
II Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
II.1 Các học phần bắt buộc
12. Môn học: Các phương pháp nghiên cứu khoa học
13. Môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam
14. Môn học: Lịch sử văn minh thế giới
15. Môn học: Logic học đại cương
16. Môn học: Nhà nước và pháp luật đại cương
17. Môn học: Tâm lý học đại cương
18. Môn học: Xã hội học đại cương
II.2 Các học phần tự chọn
19. Môn học: Kinh tế học đại cương
20. Môn học: Môi trường và phát triển
21. Môn học: Thống kê cho khoa học xã hội
22. Môn học: Thực hành văn bản tiếng Việt
23. Môn học: Nhập môn Năng lực thông tin
III Khối kiến thức chung của khối ngành
III.1 Các học phần bắt buộc
24. Môn học: Khu vực học đại cương
25. Môn học: Lịch sử phương Đông
26. Môn học: Văn hóa, văn minh phương Đông
III.2 Các học phần tự chọn
27. Môn học: Báo chí truyền thông đại cương
28. Môn học: Lịch sử tư tưởng phương Đông
29. Môn học: Nghệ thuật học đại cương
30. Môn học: Nhân học đại cương
31. Môn học: Tiếng Việt và các ngôn ngữ phương Đông
IV Khối kiến thức của nhóm ngành
(Sinh viên chọn một trong hai nhóm)
IV.1 Nhóm ngành Đông Bắc Á
32. Môn học: Quan hệ quốc tế Đông Bắc Á
33. Môn học: Tôn giáo khu vực Đông Bắc Á
34. Môn học: Kinh tế Đông Bắc Á
35. Môn học: Chính trị khu vực Đông Bắc Á
IV.2 Nhóm ngành Đông Nam Á và Nam Á
36. Môn học: Tôn giáo ở Nam Á và Đông Nam Á
37. Môn học: Tổng quan khu vực Nam Á và Đông Nam Á
38. Môn học: Ngôn ngữ – tộc người Nam Á – Đông Nam Á
39. Môn học: Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á và Nam Á
V Khối kiến thức ngành (M5)
(Sinh viên chọn 1 trong 4 hướng ngành)
V.1 Trung Quốc học
V.1.1. Các học phần bắt buộc
40. Môn học: Nhập môn nghiên cứu Trung Quốc
41. Môn học: Địa lý Trung Quốc
42. Môn học: Lịch sử Trung Quốc
43. Môn học: Văn hóa Trung Quốc
44. Môn học: Tiếng Hán nâng cao 1
45. Môn học: Tiếng Hán nâng cao 2
46. Môn học: Tiếng Hán nâng cao 3
47. Môn học: Tiếng Hán nâng cao 4
48. Môn học: Tiếng Hán chuyên ngành (Văn hóa)
49. Môn học: Tiếng Hán chuyên ngành (Kinh tế)
50. Môn học: Tiếng Hán chuyên ngành (Chính trị, xã hội)
51. Môn học: Tiếng Hán chuyên ngành (Lịch sử)
V.1.2 Các học phần tự chọn
52. Môn học: Kinh tế Trung Quốc
52. Môn học: Tiếng Hán cổ đại
54. Môn học: Chính sách ngoại giao của Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc
55. Môn học: Triết học Trung Quốc
56. Môn học: Tiến trình văn học Trung Quốc
57. Môn học: Ngôn ngữ tộc người Trung Quốc
58. Môn học: Kinh tế, xã hội Đài Loan
59. Môn học: Quan hệ kinh tế Trung Quốc –ASEAN
60. Môn học: Thể chế chính trị – xã hội Trung Quốc
61. Môn học: Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN
V.2. Ấn Độ học
V.2.1. Các học phần bắt buộc
62. Môn học: Nhập môn Nghiên cứu Ấn Độ
63. Môn học: Lịch sử Ấn Độ
64. Môn học: Văn hóa Ấn Độ
65. Môn học: Địa lý Ấn Độ
66. Môn học: Tiếng Anh nâng cao 1
67. Môn học: Tiếng Anh nâng cao 2
68. Môn học: Tiếng Anh nâng cao 3
69. Môn học: Tiếng Anh nâng cao 4
70. Môn học: Tiếng Anh chuyên ngành (Lịch sử)
71. Môn học: Tiếng Anh chuyên ngành (Văn hóa)
72. Môn học: Tiếng Anh chuyên ngành (Kinh tế)
73. Môn học: Tiếng Anh chuyên ngành (Chính trị-Xã hội)
V.2.2. Các học phần tự chọn
74. Môn học: Phong tục tập quán Ấn Độ
75. Môn học: Quan hệ đối ngoại của Ấn Độ và quan hệ Việt Nam – Ấn Độ
76. Môn học: Triết học Ấn Độ
77. Môn học: Kinh tế Ấn Độ
78. Môn học: Tiến trình văn học Ấn Độ
79. Môn học: Chính trị Ấn Độ
80. Môn học: Xã hội Ấn Độ
81. Môn học: Nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn Ấn Độ
82. Môn học: Tôn giáo Ấn Độ
83. Môn học: Ngôn ngữ tộc người Ấn Độ
V.3 Thái Lan học
V.3.1. Các học phần bắt buộc
84. Môn học: Nhập môn nghiên cứu Thái Lan
85. Môn học: Lịch sử Thái Lan
86. Môn học: Văn hóa Thái Lan
87. Môn học: Địa lý Thái Lan
88. Môn học: Tiếng Thái nâng cao 1
89. Môn học: Tiếng Thái nâng cao 2
90. Môn học: Tiếng Thái nâng cao 3
91. Môn học: Tiếng Thái nâng cao 4
92. Môn học: Tiếng Thái chuyên ngành
(Văn hóa – Xã hội 1)
93. Môn học: Tiếng Thái chuyên ngành
(Văn hóa – Xã hội 2)
94. Môn học: Tiếng Thái chuyên ngành
(Kinh tế)
95. Môn học: Tiếng Thái chuyên ngành
(Chính trị)
V.3.2. Các học phần tự chọn
96 Môn học: Lịch sử Đông Nam Á
97. Môn học: Văn hóa Đông Nam Á
98. Môn học: Quan hệ quốc tế của Thái Lan và Quan hệ Thái Lan – Việt Nam
99. Môn học: Thái Lan trên con đường phát triển hiện đại
100. Môn học: Thực hành thuyết trình bằng tiếng Thái Lan
101. Môn học: Phật giáo ở Thái Lan
102. Môn học: Nhà nước và hệ thống chính trị Thái Lan
103. Môn học: Kinh tế Đông Nam Á
104. Môn học: Tiến trình văn học Thái Lan
105. Môn học: Nghệ thuật Thái Lan
V.4. Korea học
V.4.1. Các học phần bắt buộc
106. Môn học: Nhập môn nghiên cứu Korea
107. Môn học: Địa lý Hàn Quốc
108. Môn học: Lịch sử Korea
109. Môn học: Văn hóa Korea
110. Môn học: Tiếng Hàn nâng cao 1
111. Môn học: Tiếng Hàn nâng cao 2
112. Môn học: Tiếng Hàn nâng cao 3
113. Môn học: Tiếng Hàn nâng cao 4
114. Môn học: Tiếng Hàn chuyên ngành 1 (Lịch sử)
115. Môn học: Tiếng Hàn chuyên ngành 2 (Văn hóa)
116. Môn học: Tiếng Hàn chuyên ngành 3 (Kinh tế)
117. Môn học: Tiếng Hàn chuyên ngành 4 (Chính trị – xã hội)
V.4.2. Các học phần tự chọn
118. Môn học: Đối dịch Hàn – Việt
119. Môn học: Lý thuyết Hàn ngữ học hiện đại
120. Môn học: Quan hệ quốc tế Hàn Quốc
121. Môn học: Thể chế chính trị Hàn Quốc
122. Môn học: Thuyết trình về Hàn Quốc học
123. Môn học: Kinh tế Hàn Quốc
124. Môn học: Văn học Hàn Quốc
125. Môn học: Tư tưởng và tôn giáo Hàn Quốc
126. Môn học: Quan hệ liên Triều
127. Môn học: Hán Hàn cơ sở
128. Môn học: Văn hóa đại chúng Hàn Quốc
129. Môn học: Phong tục tập quán Hàn Quốc
VI. Khối kiến thức niên luận, thực tập và tốt nghiệp
130. Môn học: Niên luận
131. Môn học: Thực tập, thực tế
VII. Khóa luận hoặc các học phần thay thế
132. Môn học: Khóa luận tốt nghiệp
133. Môn học: Học phần thay thế tốt nghiệp
134. Môn học: Phương Đông trong toàn cầu hóa
(Sinh viên chọn 1 học phần ứng với hướng ngành đang học)
Trung Quốc học
135. Môn học: Trung Quốc đương đại
Ấn Độ học
136. Môn học: Ấn Độ đương đại
Thái Lan học
137. Môn học: Ngôn ngữ và tộc người Thái ở Đông Nam Á
Korea học
138. Môn học: Xã hội Hàn Quốc

Các tổ hợp thi xét tuyển vào ngành Đông phương học

– Mã ngành tổ hợp : 7310608

Dưới đây là tổng hợp xét tuyển

 • A00 gồm có môn: Toán, Vật lí, Hóa học
 • A01 gồm có môn: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • C00 gồm có môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • D01 gồm có môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02 gồm có môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03 gồm có môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04 gồm có môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05 gồm có môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06 gồm có môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D14 gồm có môn: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15 gồm có môn: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • D80 gồm có môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81 gồm có môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82 gồm có môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83 gồm có môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

 Điểm chuẩn ngành Đông phương học

Điểm chuẩn của ngành Đông phương học chỉ từ 15 – 22 điểm

Xem thêm: Ngành Việt Nam học là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng

Top 5 trường đào tạo ngành Đông phương học chất lượng uy tín

Top 5 trường đào tạo ngành Đông phương học chất lượng uy tín

Việc lựa chọn cho sinh viên một ngôi trường uy tín rõ ràng cũng không phải là điều thuận tiện, vậy nên dưới đây là 1 số ít trường chúng mình đã liệt kê cho những bạn

– Khu vực miền Bắc:

Tại trường Đại học KHXH và Nhân Văn – ĐHQGHN, bạn sẽ được đào tạo và giảng dạy Ngành đông phương học một cách gọn gàng nhất, bạn hoàn toàn có thể

Nắm được kỹ năng và kiến thức cơ bản về những pp nghiên cứu và điều tra khoa học xã hội

Nắm được kỹ năng và kiến thức cơ bản của một số ít ngành KHXH và nhân văn có đôi chút về ngành Đông phương học trong bước đầu hoàn toàn có thể vận dụng tri thức và giải pháp trong việc tiếp cận và điều tra và nghiên cứu nghành nghề dịch vụ của ngành Đông phương .

Hiểu những điều cốt lõi trong điều tra và nghiên cứu của khu vực học và hoàn toàn có thể vận dụng thực tiễn những kiến thức và kỹ năng vào trong nghiên cứu và điều tra phong phú vào thực tiễn

Hiểu được những yếu tố về văn hóa truyền thống, văn minh, lịch sử dân tộc, ngôn từ và quy trình toàn thế giới hóa tại quốc gia phương Đông

Nắm bắt các xu hướng hiện đại.

– Khu vực miền Nam:

Đại học Công nghệ TP.HCM

Trường Đại học CN TPHCM là một trong những trường giảng dạy trọng điểm quan trọng của TPHCM.

Khi chọn ngành Đông phương học, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn kiến thức và kỹ năng tổng lực, nâng cao về lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, chính trị, tư tưởng, dân tộc bản địa, tôn giáo, ngôn từ, quan hệ quốc tế của vương quốc quốc gia phương đông, đặc biệt quan trọng là khu vực quốc gia Khu vực Đông Nam Á .

Đại học KHXH và Nhân Văn TPHCM

Đến Đại học KHXH và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, bạn sẽ có được những điều sau khi học ngành Đông phương học :

Cử nhân của ngành Đông phương học, chương trình giáo dục của Nước Trung Hoa sẽ được trang bị có mạng lưới hệ thống những khối kiến thức và kỹ năng nắm vững

Có tri thức phong phú về con người, lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống Trung Hoa

Có trình độ tiếng Trung ở cả 4 kiến thức và kỹ năng : nghe nói đọc viết ở trình độ ngoại ngữ hạng B

Đại học Văn Lang

Học Đông phương học ở Trường Đại học Văn Lang là thưởng thức một hành trình dài lý thú từ lịch sử dân tộc truyền kiếp cho đến quốc tế tân tiến với vương quốc Phương đông

Văn Lang giảng dạy ngành Đông phương học sẽ theo hướng ứng dụng, SV tiếp cận được sự tương đương và độc lạ về đặc trưng văn hóa truyền thống xã hội của nền văn hóa truyền thống từng khu vực ( thuộc từng chuyên ngành ) trong sự so sánh so sánh của khu vực từ đó người học có năng lực tăng sự hội nhập với bè bạn quốc tế .

Ngành Đông phương học tốt nghiệp ra trường làm gì?

Ngành Đông phương học tốt nghiệp ra trường làm gì?

Cơ hội việc làm ngành Đông phương học rất đa dạng, sau khi tốt nghiệp ngành và ra trường, bạn có thể công tác trong các lĩnh vực về lịch sử, chính trị, văn hóa, kinh tế, ngôn ngữ… gắn với kiến thức về từng quốc gia mà các bạn theo học. Với tấm bằng Cử nhân Đông phương học, bạn có thể đảm nhận các vị trí như:

 • Cán bộ Làm phụ trách các mảng về lịch sử, văn hóa, KHXH, ngoại giao của con người
 • Chuyên viên về ngoại giao, quan hệ các nước quốc tế
 • Phiên dịch viên: Người làm giao dịch viên, hướng dẫn viên, trợ lý Giám đốc, thư ký tổng hợp
 • Giảng viên ngoại ngữ, giảng dạy hoặc nghiên cứu về lịch sử, xã hội phương Đông

Với việc làm trên, những sinh viên ngành Đông phương học hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn ngành nghề dịch vụ của mình tại :

 • Các cơ quan ngoại giao, cơ quan nhà nước
 • Các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài và khu vực
 • Các tổ chức phi chính phủ, liên doanh và du lịch
 • Các trung tâm ngoại ngữ tại trường cao đẳng, đại học
 • Làm tại đài phát thanh, đài tiếng nói trong nước

Mức lương ngành Đông phương họ

Hiện chưa có thông tin đơn cử về mức lương của ngành Đông phương học vì đây là ngành phong phú và phụ thuộc vào rất nhiều tới cơ quan Nhà nước .

Những tố chất cần có với ngành Đông phương học

Để học tốt ngành Đông phương học bạn cần những năng lực sau :

 • Yêu lĩnh vực KHXH và Nhân Văn
 • Giao tiếp, có thể nói một cách lưu loát
 • Khả năng viết, trình bày quan điểm về logic
 • Có khả năng biết được ngoại ngữ
 • Sử dụng thành thạo phần mềm tin học
 • Năng động và sáng tạo….
 • Biết cách làm việc độc lập
 • Với ngành Đông  phương học sẽ có sự tư duy nhạy bén

Xem thêm : Ngành ngôn ngữ Pháp – CTU

Nguồn : tintuctuyensinh.

Tin liên quan

Ngôn ngữ Anh chất lượng cao | Khoa Ngoại Ngữ

khoinn

Ngành Ngôn ngữ Pháp học trường nào? Ra trường làm gì?

khoinn

Top 5 trường đại học đào tạo ngành ngôn ngữ Trung tốt nhất

khoinn

Leave a Comment