Khối ngành Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh tiêu chuẩn_ Mã ngành: 7220201

 

 

Mã ngành: 7220201

 Trình độ: Đại học
 Tổ hợp xét tuyển: D01, D11  Chương trình: Tiêu chuẩn
 Chuyên ngành: Sư phạm, Thương mại  Thời giàn đào tạo: 4 năm

Ngôn ngữ Anh tiêu chuẩn

Bạn đang đọc: Ngôn ngữ Anh tiêu chuẩn | Khoa Ngoại Ngữ

1. Giới thiệu ngành:

Tiếng Anh có một vai trò quan trong trong thời kỳ hội nhập và toàn thế giới hóa. Tiếng Anh là ngôn ngữ giúp liên kết toàn thế giới trong hợp tác và đâu tư ở mọi nhành như giáo dục, y tế, kinh doanh thương mại, thương mại, công nghệ tiên tiến, du lịch, v.v. Do vậy, thiên chức của Khoa Ngoại Ngữ là trang bị cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh kỹ năng và kiến thức trình độ, ngôn ngữ, văn hóa truyền thống Anh, Mỹ, kỹ năng và kiến thức tiếp xúc Tiếng Anh cũng như những kiến thức và kỹ năng mềm để sinh viên hoàn toàn có thể cạnh tranh đối đầu trong thị trường việc làm quốc tế .

Ngôn ngữ Anh
Khoa Ngoại Ngữ hiện đang giảng dạy ngành Ngôn ngữ Anh với 2 xu thế Sư phạm và TM. Được trang bị tổng lực về cả kiến thức và kỹ năng trình độ, ngôn ngữ và văn hóa truyền thống Anh, Mỹ lẫn những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh ; được tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh hoàn toàn có thể tự tin thao tác trong nhiều ngành, ngành nghề ở thiên nhiên và môi trường thao tác trong nước và quốc tế .

2. Chương trình đào tạo:

    Ngành : NGÔN NGỮ ANH – MÃ NGÀNH : 7220201

STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/ học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:    38 tín chỉ
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp lý 12 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương
1.2 Ngoại ngữ phụ 15 Trung văn 1, Trung văn 2, Trung văn 3, Trung văn 4
Pháp văn 1, Pháp văn 2, Pháp văn 3, Pháp văn 4
1.3 Cơ sở tin học 4 Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng từ MOS về MS.Word, Excel
1.4 Khoa học xã hội 2 Phương pháp nghiên cứu và điều tra khoa học
1.5 Kỹ năng tương hỗ 5 Phương pháp học ĐH, Kỹ năng thao tác nhóm, Kỹ năng viết và trình diễn, Kỹ năng tăng trưởng bền vững và kiên cố
1.6 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất trong 15 môn GDTC
1.7 Giáo dục đào tạo quốc phòng Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 100  tín chỉ
2.1 Kiến thức cơ sở 48 Nghe 1, Nghe 2, Nói 1, Nói 2, Đọc 1, Đọc 2, Viết 1, Viết 2, Nghe 3, Nói 3, Đọc 3, Viết 3, Nghe 4, Nói 4, Đọc 4, Viết 4
2.2 Kiến thức ngành 25
Các môn chung và môn bắt buộc 21 Dẫn luận ngôn ngữ, Hình thái học, Cú pháp học, Dẫn luận văn học, Giao tiếp liên văn hóa truyền thống, Dịch cơ bản, Ngữ nghĩa học, Nói trước công chúng, Ngữ pháp, Ngữ âm – Âm vị học
Các môn học tự chọn 4 Dịch 1, Văn hóa Mỹ, Văn hóa Anh, Dịch 2, Ngôn ngữ học, xã hội và văn hóa truyền thống, Văn học Mỹ, Văn học Anh
Kiến thức chuyên ngành 27

Định hướng Sư phạm

Các môn chung và môn bắt buộc 14 Học phần nghề nghiệp, Tâm lý sư phạm, Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Kiến tập và Giảng tập, Kiểm tra và Đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ
Các môn học tự chọn 3 Công nghệ trong giảng dạy, Tài liệu giảng dạy ngôn ngữ, Lĩnh hội và giảng dạy ngôn ngữ

Định hướng thương mại

Các môn chung và môn bắt buộc 14 Học phần nghề nghiệp, Giao tiếp văn phòng, Thương mại tổng quát, Thư tín thương mại, Dịch thương mại
Các môn học tự chọn 3 Tiếng Anh Marketing, Tiếng Anh Nhà hàng – Khách sạn, Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp
2.3 Tập sự nghề nghiệp 3 SV triển khai từ 2 – 4 tháng thao tác tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên cấp dưới / kỹ sư
Thi kỳ thi kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế trình độ
2.4 Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành 7 Khóa luận tốt nghiệp hoặc Nghiên cứu hành vi, IELTS ( khuynh hướng Sư phạm ) hoặc IELTS, Khởi sự doanh nghiệp ( xu thế Thương mại )

Xem thêm: Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Ngôn ngữ Anh (Mã XT: 7220201)

3. Chuẩn đầu ra:

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên đạt được những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức như sau :
• Kỹ năng tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế ( 750 điểm ) ; vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong việc làm .
• Kỹ năng ngoại ngữ :
– Đạt trình độ tiếng Anh tương tự C1 theo khung tham chiếu Châu Âu về năng lượng ngôn ngữ .
– Đạt chuẩn ngoại ngữ 2 Tiếng Trung / Pháp tương tự trình độ A .
• Kỹ năng mềm :
– Có kỹ năng và kiến thức thao tác theo nhóm, có năng lực tích lũy thông tin thiết yếu ship hàng cho việc làm, biết đúc rút kinh nghiệm tay nghề để hình thành tư duy phát minh sáng tạo .
– Có kiến thức và kỹ năng tốt trong tiếp xúc xã hội thiết yếu, kỹ năng và kiến thức thuyết trình, tìm thông tin thiết yếu trong những nghành nghề dịch vụ thao tác khác nhau .
– Có năng lực thao tác độc lập trong những nghành Thương mại, Ngôn ngữ văn hóa, Du lịch .
– Có năng lực nghiên cứu và điều tra khoa học độc lập ở những bậc giảng dạy cao hơn .
• Kiến thức trình độ và kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp :
– Đạt được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sư phạm học, tâm lý học, giáo dục học, chiêu thức giảng dạy tiếng Anh ( xu thế Sư phạm )
– Đạt kỹ năng và kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh thương mại, tiếp xúc, soạn thảo văn bản trong ngành nghề dịch vụ thương mại ( xu thế Thương mại ) .
– Đạt được những kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ, dịch thuật, văn hóa truyền thống và văn học Anh-Mỹ .

Ngôn Ngữ Anh

4. Triển vọng nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên thường thao tác tại những vị trí như :
• Nhân viên văn phòng những cơ quan, công ty, nhà máy sản xuất trong và ngoài nước ;
• Phiên dịch viên, cộng tác viên những TT dịch thuật, văn phòng công chứng ;
• Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên cấp dưới điều phối du lịch ;
• Giáo viên tại những TT ngoại ngữ ; những Trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, Tiểu học …
• Nhân viên những văn phòng tư vấn, hợp tác quốc tế ;
• Điều phối viên .
Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh

  •  Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn: thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng

• Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và điều tra để nâng cao trình độ trình độ trong những nghành công tác làm việc .

xem thêm: ngôn ngữ anh có nên học trong tương lai

“Nguồn: hht”

Tin liên quan

Điều kiện du học Trung Quốc cho các bạn du học sinh

khoinn

Du học Nhật Bản chuyên ngành tiếng Nhật sự lựa chọn đúng đắn

khoinn

Chương trình đào tạo đang được “nở rộ” ngành giáo dục

khoinn

Leave a Comment