Khối ngành Ngoại ngữ

Ngành Ngôn ngữ Đức – 7220205

Ngành Ngôn ngữ Đức – 7220205

Ngành Ngôn ngữ Đức là ngành đào tạo những cử nhân tiếng Đức, họ có thể sử dụng ngôn ngữ này trong giao tiếp và công việc một cách thuần thục. Bên cạnh đó, những sinh viên này có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như biên phiên dịch, kinh tế, du lịch… thông qua sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa của nhiều quốc gia.

Ngành Ngôn ngữ Đức - 7220205

Tham gia ngành học này, bạn sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Đức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp về Tiếng Đức như đàm phán, kinh tế, ngoại giao,… Sinh viên ngành ngôn ngữ Đức sau khi ra trường hoàn toàn có đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết để bắt đầu các dự án, công việc của mình.

I. Khối kiến thức chung (không tính các môn học từ số 9 đến số 11)

  1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3Tư tưởng Hồ Chí Minh

4Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5Tin học cơ sở 2

6Ngoại ngữ cơ sở 1

7Ngoại ngữ cơ sở 2

8Ngoại ngữ cơ sở 3

9Giáo dục thể chất

10Giáo dục quốc phòng-an ninh

11Kỹ năng bổ trợ

II. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

12Địa lý đại cương

13Môi trường và phát triển

14Thống kê cho khoa học xã hội

15Toán cao cấp

16Xác suất thống kê

III. Khối kiến thức chung của khối ngành

III.1 Bắt buộc

17Cơ sở văn hóa Việt Nam

18Nhập môn Việt ngữ học

III.2 Tự chọn

19Tiếng Việt thực hành

20Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

21Logic học đại cương

22Tư duy phê phán

23Cảm thụ nghệ thuật

24Lịch sử văn minh thế giới

25Văn hóa các nước ASEAN

IV. Khối kiến thức chung của nhóm ngành

IV.1 Khối kiến thức Ngôn ngữ – Văn hóa

IV.1.1 Bắt buộc

26Ngôn ngữ học tiếng Đức 1

27Ngôn ngữ học tiếng Đức 2

28Đất nước học Đức

29Giao tiếp liên văn hóa

IV.1.2 Tự chọn

30Từ vựng học tiếng Đức

31Ngữ nghĩa học tiếng Đức

32Ngữ dụng học tiếng Đức

33Ngôn ngữ học đối chiếu

34Văn học Đức 1

35Đất nước học Áo – Thụy Sĩ

36Văn học Đức 2

Ngành Ngôn ngữ Đức - 7220205

IV.2 Khối kiến thức tiếng

37Tiếng Đức 1A

38Tiếng Đức 1B

39Tiếng Đức 2A

40Tiếng Đức 2B

41Tiếng Đức 3A

42Tiếng Đức 3B

43Tiếng Đức 4A

44Tiếng Đức 4B

45Tiếng Đức 3C

46Tiếng Đức 4C

V. Khối kiến thức ngành (Chọn 1 định hướng)

V.1. Định hướng chuyên ngành Tiếng Đức Phiên dịch

V.1.1 Bắt buộc

47Lý thuyết dịch

48Phiên dịch

49Biên dịch

50Phiên dịch nâng cao

51Biên dịch nâng cao

52Kỹ năng nghiệp vụ biên-phiên dịch

V.1.2 Tự chọn

V.1.2.1 Các môn học chuyên sâu

53Phiên dịch chuyên ngành

54Biên dịch chuyên ngành

55Công nghệ trong dịch thuật

56Dịch văn học

57Phân tích đánh giá bản dịch

V.1.2.2 Các môn học bổ trợ

58Kinh tế Đức

59Kinh tế du lịch Đức

60Tiếng Đức kinh tế

61Tiếng Đức tài chính – ngân hàng

62Tiếng Đức du lịch

V.2 Định hướng chuyên ngành Tiếng Đức-Kinh tế

V.2.1 Bắt buộc

63Phiên dịch

64Biên dịch

65Tiếng Đức kinh tế

66Kinh tế vi mô

67Kinh tế vĩ mô

68Tiền tệ ngân hàng

V.2.2 Tự chọn

V.2.2.1 Các môn học chuyên sâu

69Tiếng Đức kinh tế nâng cao

70Kinh tế Đức

71Nhập môn quản trị học

72Kinh tế quốc tế

73Nhập môn Marketing

74Nguyên lý kế toán

75Kinh tế phát triển

V.2.2.2 Các môn học bổ trợ

76Phiên dịch nâng cao

77Biên dịch nâng cao

78Kinh tế du lịch Đức

79Tiếng Đức tài chính – ngân hàng

80Tiếng Đức du lịch

V.3 Định hướng chuyên ngành Tiếng Đức-Du lịch

V.3.1 Bắt buộc

81Phiên dịch

82Biên dịch

83Tiếng Đức du lịch

84Nhập môn khoa học du lịch

85Kinh tế du lịch

86Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

V.3.2 Tự chọn

V.3.2.1 Các môn học chuyên sâu

87Quản trị kinh doanh lữ hành

88Quản trị kinh doanh khách sạn

89Hướng dẫn du lịch

90Tiếng Đức du lịch nâng cao

V.3.2.2 Các môn học bổ trợ

91Phiên dịch nâng cao

92Biên dịch nâng cao

93Tiếng Đức kinh tế

94Kinh tế du lịch Đức

95Đất nước học Áo Thuỵ Sĩ

 

V.4 Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

96Thực tập

97Khóa luận tốt nghiệp hoặc 2 trong những học phần tự chọn của IV hoặc V

xem thêm: ngôn ngữ đức có nên học

“Nguồn: khoiA”

Tin liên quan

Review Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (AUAD) 2022 có tốt không?

khoinn

Review Khoa Ngoại ngữ – Đại học Kinh tế Quốc dân có gì HOT?

khoinn

Tuyển sinh thạc sĩ ĐH Tôn Đức Thắng 2023

khoinn

Leave a Comment