Khối ngành Ngoại ngữ

Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn 2022

I Khối kiến thức và kỹ năng chung ngành Ngôn ngữ Hàn quốc

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
 • 2Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin
 • 23Tư tưởng Hồ Chí Minh4
 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam5
 • Tin học cơ sở 26
 • Ngoại ngữ cơ sở 17
 • Ngoại ngữ cơ sở 28
 • Ngoại ngữ cơ sở 39
 • Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất10
 • Giáo dục đào tạo quốc phòng – bảo mật an ninh11
 • Kỹ năng hỗ trợ

II Khối kỹ năng và kiến thức chung theo ngành nghề dịch vụ Ngôn ngữ Hàn

 • 12Địa lý đại cương
 • 13Môi trường và tăng trưởng
 • 14Thống kê cho khoa học xã hội
 • 15Toán hạng sang
 • 16Xác suất thống kê

III Khối kỹ năng và kiến thức chung của khối ngành Ngôn ngữ Hàn

ngôn ngữ hàn quốc

1. Bắt buộc

 • 17Cơ sở văn hoá Nước Ta
 • 18Nhập môn Việt ngữ học

 2. Tự chọn

 • 19Tiếng Việt thực hành thực tế
 • 20Phương pháp luận điều tra và nghiên cứu khoa học
 • 21Logic học đại cương
 • 22Tư duy phê phán
 • 23Cảm thụ nghệ thuật và thẩm mỹ
 • 24Lịch sử văn minh quốc tế
 • 25Văn hóa những nước ASEAN

IV Khối kiến thức và kỹ năng chung của nhóm ngành ngôn ngữ hàn

IV. 1Khối kiến thức và kỹ năng Ngôn ngữ – Văn hóa

IV. 1.1Bắt buộc

 • 26Ngôn ngữ học tiếng Hàn 1
 • 27Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2
 • 28Đất nước học Nước Hàn 1
 • 29Giao tiếp liên văn hóa truyền thống

IV. 1.2Tự chọn

 • 30Ngữ dụng học tiếng Hàn
 • 31Ngôn ngữ học so sánh
 • 32Hình thái học tiếng Hàn
 • 33Hán tự tiếng Hàn
 • 34Ngôn ngữ học xã hội
 • 35Văn học Nước Hàn 1
 • 36Đất nước học Nước Hàn 2
 • 37Văn học Nước Hàn 2
 • 38Văn hóa những nước Châu Á Thái Bình Dương

IV. 2Khối kỹ năng và kiến thức tiếng

 • 39Tiếng Hàn 1A
 • 40Tiếng Hàn 1B
 • 41Tiếng Hàn 2A
 • 42Tiếng Hàn 2B
 • 43Tiếng Hàn 3A
 • 44Tiếng Hàn 3B
 • 45Tiếng Hàn 4A
 • 46Tiếng Hàn 4B
 • 47Tiếng Hàn 3C
 • 48Tiếng Hàn 4C

V Khối kiến thức và kỹ năng ngành

V. 1Định hướng chuyên ngành Tiếng Nước Hàn Phiên dịch

V. 1.1Bắt buộc

 • 49Lý thuyết dịch
 • 50Phiên dịch
 • 51Biên dịch
 • 52Phiên dịch chuyên ngành
 • 53Biên dịch chuyên ngành
 • 54Kỹ năng nhiệm vụ biên phiên dịch

V. 1.2Tự chọn

V. 1.2.1Các môn học sâu xa của ngành ngôn ngữ hàn

 • 55Dịch nâng cao
 • 56Phân tích nhìn nhận bản dịch
 • 57Dịch văn học
 • 58Dịch phim Nước Hàn
 • 59Dịch văn bản tin tức báo chí truyền thông

V. 1.2.2Các môn học hỗ trợ

 

 • 60Tiếng Hàn kinh tế tài chính – thương mại
 • 61Tiếng Hàn kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước
 • 62Tiếng Hàn quản trị – kinh doanh thương mại
 • 63Tiếng Hàn Du lịch – khách sạn
 • 64Tiếng Hàn y học
 • 65Tiếng Hàn luật pháp
 • 66Tiếng Hàn hành chính – văn phòng
 • 67Tiếng Hàn văn hóa truyền thống – nghệ thuật và thẩm mỹ
 • 68Tiếng Hàn kiến trúc – thiết kế xây dựng
 • 69Tiếng Hàn công nghệ thông tin

V. 2Định hướng chuyên ngành Hàn Quốc học

V. 2.1Bắt buộc

 • 70Phiên dịch
 • 71Biên dịch
 • 72Lịch sử Nước Hàn
 • 73Nhập môn xã hội Nước Hàn
 • 74Kinh tế – Chính trị Nước Hàn
 • 75Hàn Quốc học 1

V. 2.2Tự chọn

V. 2.2.1Các môn học sâu xa

 • 76Tìm hiểu văn hoá truyền thống lịch sử Nước Hàn
 • 77Văn hoá Nước Hàn và Hanlyu ( làn sóng Nước Hàn )
 • 78Văn hoá tiếp xúc Hàn – Việt
 • 79Văn hoá kinh doanh thương mại Nước Hàn
 • 80Văn học Nước Hàn

V. 2.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 81Nhập môn Luật Hàn Quốc
 • 82Kĩ năng nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin
 • 83Nước Hàn và Bắc Triều Tiên
 • 84Nhập môn tiếng Hàn chuyên ngành
 • 85Hàn Quốc học 2

V. 3Định hướng chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc-Du lịch

ngôn ngữ hàn quốc

V. 3.1Bắt buộc

 • 86Phiên dịch
 • 87Biên dịch
 • 88Tiếng Hàn Du lịch – khách sạn 1
 • 89Quản trị kinh doanh thương mại lữ hành
 • 90Quản trị kinh doanh thương mại khách sạn
 • 91Nhập môn khoa học du lịch

V. 3.2Tự chọn

V. 3.2.1Các môn học nâng cao

 • 92Tiếng Hàn du lịch – khách sạn 2
 • 93Địa lý văn hoá du lịch Nước Hàn
 • 94Kinh tế du lịch Nước Hàn
 • 95Tìm hiểu văn hoá truyền thống lịch sử Nước Hàn
 • 96Lịch sử Nước Hàn

V. 3.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 97Chuyên đề nghệ thuật và thẩm mỹ Nước Hàn
 • 98Văn hoá kinh doanh thương mại Nước Hàn
 • 99Tiếng Hàn hành chính – văn phòng
 • 100Nghiệp vụ khách sạn cơ bản
 • 101Nghiệp vụ lữ hành
 • 102Giao tiếp lễ tân

V. 4Khối kiến thức và kỹ năng thực tập và tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn quốc

 • 103 Thực tập
 • 104Khoá luận tốt nghiệp hoặc 2 trong số những học phần tự chọn của IV hoặc V

xem thêm: ngành ngôn ngữ hàn quốc có nên học

“Nguồn: truongvietnam”

Tin liên quan

Tiếng anh thương mại là gì? Tại sao lại HOT thế?

khoinn

Điểm chuẩn Đại học FPT năm 2022

khoinn

Học phí trường Song Ngữ á Châu Biên Hòa

khoinn

Leave a Comment