Khối ngành Ngoại ngữ

Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn 2022

I Khối kiến thức và kỹ năng chung ngành Ngôn ngữ Hàn quốc

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
 • 2Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin
 • 23Tư tưởng Hồ Chí Minh4
 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam5
 • Tin học cơ sở 26
 • Ngoại ngữ cơ sở 17
 • Ngoại ngữ cơ sở 28
 • Ngoại ngữ cơ sở 39
 • Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất10
 • Giáo dục đào tạo quốc phòng – bảo mật an ninh11
 • Kỹ năng hỗ trợ

II Khối kỹ năng và kiến thức chung theo ngành nghề dịch vụ Ngôn ngữ Hàn

 • 12Địa lý đại cương
 • 13Môi trường và tăng trưởng
 • 14Thống kê cho khoa học xã hội
 • 15Toán hạng sang
 • 16Xác suất thống kê

III Khối kỹ năng và kiến thức chung của khối ngành Ngôn ngữ Hàn

ngôn ngữ hàn quốc

1. Bắt buộc

 • 17Cơ sở văn hoá Nước Ta
 • 18Nhập môn Việt ngữ học

 2. Tự chọn

 • 19Tiếng Việt thực hành thực tế
 • 20Phương pháp luận điều tra và nghiên cứu khoa học
 • 21Logic học đại cương
 • 22Tư duy phê phán
 • 23Cảm thụ nghệ thuật và thẩm mỹ
 • 24Lịch sử văn minh quốc tế
 • 25Văn hóa những nước ASEAN

IV Khối kiến thức và kỹ năng chung của nhóm ngành ngôn ngữ hàn

IV. 1Khối kiến thức và kỹ năng Ngôn ngữ – Văn hóa

IV. 1.1Bắt buộc

 • 26Ngôn ngữ học tiếng Hàn 1
 • 27Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2
 • 28Đất nước học Nước Hàn 1
 • 29Giao tiếp liên văn hóa truyền thống

IV. 1.2Tự chọn

 • 30Ngữ dụng học tiếng Hàn
 • 31Ngôn ngữ học so sánh
 • 32Hình thái học tiếng Hàn
 • 33Hán tự tiếng Hàn
 • 34Ngôn ngữ học xã hội
 • 35Văn học Nước Hàn 1
 • 36Đất nước học Nước Hàn 2
 • 37Văn học Nước Hàn 2
 • 38Văn hóa những nước Châu Á Thái Bình Dương

IV. 2Khối kỹ năng và kiến thức tiếng

 • 39Tiếng Hàn 1A
 • 40Tiếng Hàn 1B
 • 41Tiếng Hàn 2A
 • 42Tiếng Hàn 2B
 • 43Tiếng Hàn 3A
 • 44Tiếng Hàn 3B
 • 45Tiếng Hàn 4A
 • 46Tiếng Hàn 4B
 • 47Tiếng Hàn 3C
 • 48Tiếng Hàn 4C

V Khối kiến thức và kỹ năng ngành

V. 1Định hướng chuyên ngành Tiếng Nước Hàn Phiên dịch

V. 1.1Bắt buộc

 • 49Lý thuyết dịch
 • 50Phiên dịch
 • 51Biên dịch
 • 52Phiên dịch chuyên ngành
 • 53Biên dịch chuyên ngành
 • 54Kỹ năng nhiệm vụ biên phiên dịch

V. 1.2Tự chọn

V. 1.2.1Các môn học sâu xa của ngành ngôn ngữ hàn

 • 55Dịch nâng cao
 • 56Phân tích nhìn nhận bản dịch
 • 57Dịch văn học
 • 58Dịch phim Nước Hàn
 • 59Dịch văn bản tin tức báo chí truyền thông

V. 1.2.2Các môn học hỗ trợ

 

 • 60Tiếng Hàn kinh tế tài chính – thương mại
 • 61Tiếng Hàn kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước
 • 62Tiếng Hàn quản trị – kinh doanh thương mại
 • 63Tiếng Hàn Du lịch – khách sạn
 • 64Tiếng Hàn y học
 • 65Tiếng Hàn luật pháp
 • 66Tiếng Hàn hành chính – văn phòng
 • 67Tiếng Hàn văn hóa truyền thống – nghệ thuật và thẩm mỹ
 • 68Tiếng Hàn kiến trúc – thiết kế xây dựng
 • 69Tiếng Hàn công nghệ thông tin

V. 2Định hướng chuyên ngành Hàn Quốc học

V. 2.1Bắt buộc

 • 70Phiên dịch
 • 71Biên dịch
 • 72Lịch sử Nước Hàn
 • 73Nhập môn xã hội Nước Hàn
 • 74Kinh tế – Chính trị Nước Hàn
 • 75Hàn Quốc học 1

V. 2.2Tự chọn

V. 2.2.1Các môn học sâu xa

 • 76Tìm hiểu văn hoá truyền thống lịch sử Nước Hàn
 • 77Văn hoá Nước Hàn và Hanlyu ( làn sóng Nước Hàn )
 • 78Văn hoá tiếp xúc Hàn – Việt
 • 79Văn hoá kinh doanh thương mại Nước Hàn
 • 80Văn học Nước Hàn

V. 2.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 81Nhập môn Luật Hàn Quốc
 • 82Kĩ năng nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin
 • 83Nước Hàn và Bắc Triều Tiên
 • 84Nhập môn tiếng Hàn chuyên ngành
 • 85Hàn Quốc học 2

V. 3Định hướng chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc-Du lịch

ngôn ngữ hàn quốc

V. 3.1Bắt buộc

 • 86Phiên dịch
 • 87Biên dịch
 • 88Tiếng Hàn Du lịch – khách sạn 1
 • 89Quản trị kinh doanh thương mại lữ hành
 • 90Quản trị kinh doanh thương mại khách sạn
 • 91Nhập môn khoa học du lịch

V. 3.2Tự chọn

V. 3.2.1Các môn học nâng cao

 • 92Tiếng Hàn du lịch – khách sạn 2
 • 93Địa lý văn hoá du lịch Nước Hàn
 • 94Kinh tế du lịch Nước Hàn
 • 95Tìm hiểu văn hoá truyền thống lịch sử Nước Hàn
 • 96Lịch sử Nước Hàn

V. 3.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 97Chuyên đề nghệ thuật và thẩm mỹ Nước Hàn
 • 98Văn hoá kinh doanh thương mại Nước Hàn
 • 99Tiếng Hàn hành chính – văn phòng
 • 100Nghiệp vụ khách sạn cơ bản
 • 101Nghiệp vụ lữ hành
 • 102Giao tiếp lễ tân

V. 4Khối kiến thức và kỹ năng thực tập và tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn quốc

 • 103 Thực tập
 • 104Khoá luận tốt nghiệp hoặc 2 trong số những học phần tự chọn của IV hoặc V

xem thêm: ngành ngôn ngữ hàn quốc có nên học

“Nguồn: truongvietnam”

Tin liên quan

Các trường có ngành ngôn ngữ Hàn

khoinn

Mức lương ngành đông phương học và những câu hỏi thường gặp

khoinn

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tiếng Anh là gì

khoinn

Leave a Comment