Khối ngành Ngoại ngữ

10+Các trường Đại học có ngành ngôn ngữ Hàn TPHCM

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đơn giản là ngành học giúp các bạn có thể viết, giao tiếp và chém tiếng Hàn như gió và sử dụng trong công việc chuyên môn yêu cầu tiếng Hàn, hiểu một cách đơn giản là như vậy. Để tìm hiểu những thông tin quan trọng của ngành học này, các bạn có thể kéo xuống xem chi tiết trong từng mục của bài viết này nhé.

Ngôn ngữ hàn quốc
Ngôn ngữ hàn quốc

Giới thiệu chung về ngành

Việc làm đến từ những doanh nghiệp Nước Hàn mang lại đang rất lớn tại Nước Ta nhưng nguồn cung nhân lực có năng lực nói tiếng Hàn vanh vách lại đang thiếu vắng khá nhiều. Nhưng nguồn cung nhân lực tiếng Hàn trình độ cao ở Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế rất nhiều, chính vì vậy ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc ra đời để bổ sung cho lượng nhân lực còn thiếu hụt đó.

Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Ngôn ngữ Nước Hàn phân phối cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng trình độ, năng lượng ngoại ngữ cùng những kiến thức và kỹ năng mềm thiết yếu để ship hàng cho việc làm trong ngành nghề dịch vụ trình độ sử dụng tiếng Hàn hiệu suất cao, đặc biệt quan trọng là trong những ngành thương mại, kinh tế tài chính .

Các trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Dưới đây là list hàng loạt những trường ĐH tuyển sinh và giảng dạy ngành Ngôn ngữ Nước Hàn trong năm 2021 và điểm chuẩn ngành này năm 2021 của từng trường .
Các trường ngành Ngôn ngữ Nước Hàn như sau :

Khu vực miền Bắc

Tên trường
Điểm chuẩn 2021

 • Đại học Hà Nội
 • Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Đại học FPT
 • Đại học Việt Bắc
 • Đại học Phenikaa

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Tên trường
Điểm chuẩn 2021

 • Đại học Ngoại ngữ Huế
 • Đại học Duy Tân
 • Đại học Đông Á

Khu vực miền Nam

Tên trường
Điểm chuẩn 2021

 • Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM
 • Đại học Công nghệ TPHCM
 • Đại học Lạc Hồng
 • Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
 • Đại học Mở TPHCM
Ngôn ngữ hàn quốc
Ngôn ngữ hàn quốc

Các khối thi ngành Ngôn ngữ Hàn

 • Đại học Thành Phố Hà Nội
 • Đại học Công nghiệp Thành Phố Hà Nội
 • Đại học FPT Đại học Việt Bắc Đại học Phenikaa
 • Đại học Ngoại ngữ Huế
 • Đại học Duy Tân Đại học Đông Á
 • Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM
 • Đại học Công nghệ TPHCM
 • Đại học Lạc Hồng
 • Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
 • Đại học Mở TPHCM

Các bạn có thể sử dụng các khối xét tuyển sau để đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc của các trường ở bảng trên nhé.

Các khối xét tuyển ngành Ngôn ngữ Hàn gồm có :

 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa lý)
 • Khối C03 (Toán, Văn, Sử)
 • Khối C04 (Toán, Văn, Địa)
 • Khối C20 (Văn, Địa lý, GDCD)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D08 (Toán, Sinh, Anh)
 • Khối D09 (Toán, Sử, Anh)
 • Khối D10 (Toán, Địa, Anh)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa lý, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Chương trình đào tạo và giảng dạy chuyên ngành của từng trường sẽ có 1 số ít độc lạ nhỏ, tuy nhiên khung chương trình ngành Ngôn ngữ Nước Hàn nhìn chung là tương đương với nhau. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khung chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Ngôn ngữ Nước Hàn của trường Đại học Thành Phố Hà Nội một trong những trường ĐH số 1 về những ngành ngoại ngữ lúc bấy giờ tại Nước Ta .
Chi tiết chương trình như sau :

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin
 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Giáo dục Thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng-An ninh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Tin học
 • Ngoại ngữ 2

II. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

 • Học phần bắt buộc
 • Dẫn luận Ngôn ngữ
 • Nhập môn Việt ngữ học
 • Cơ sở Văn hóa Việt Nam
 • Học phần tự chọn
 • Hà Nội học
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Tiếng Việt thực hành
 • Soạn thảo văn bản tiếng Việt

II. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH

Thực hành tiếng bắt buộc:

 • Thực hành tiếng từ trình độ A2 đến C2
 • Khối kiến thức Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc
 • Học phần bắt buộc
 • Ngữ pháp Hàn Quốc
 • Từ vựng Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ đối chiếu
 • Đất nước văn hóa Hàn Quốc
 • Văn học Hàn Quốc
 • Học phần tự chọn
 • Tiếng Hàn kinh tế
 • Tiếng Hàn du lịch
 • Viết văn bản
 • Thư tín thương mại
 • Tiếng Hàn thương mại
 • Kinh tế Hàn Quốc
 • Quan hệ Việt-Hàn
 • Hàn Quốc học
 • Chữ Hán

IV. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

A. Định hướng Biên Phiên dịch

Học phần bắt buộc

 • Nhập môn Biên-Phiên dịch
 • Thực hành dịch viết
 • Thực hành dịch nói
 • Biên-Phiên dịch chuyên ngành

Học phần tự chọn

 • Dịch nói nâng cao
 • Dịch viết nâng cao
 • Phân tích đánh giá bản dịch
 • Dịch văn học
 • Dịch văn bản tin tức báo chí
 • Dịch chuyên ngành kinh tế thương mại
 • Dịch chuyên ngành Du lịch
 • Dịch chuyên ngành văn hóa xã hội
 • Dịch các văn bản pháp luật
 • Dịch phim Hàn Quốc
 • Nhập môn dịch đồng thời

V. THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Thực tập

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

Cơ hội nghề nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Tư tưởng Hồ Chí Minh Giáo dục đào tạo Thể chất Giáo dục Quốc phòng-An ninh Phương pháp nghiên cứu và điều tra khoa học

Tin học Ngoại ngữ 2H ọc phần bắt buộc Dẫn luận Ngôn ngữ Nhập môn Việt ngữ học Cơ sở Văn hóa Nước Ta Học phần tự chọn TP. Hà Nội học Lịch sử văn minh quốc tế Tiếng Việt thực hành thực tế Soạn thảo văn bản tiếng Việt Thực hành tiếng bắt buộc : Thực hành tiếng từ trình độ A2 đến C2. Khối kiến thức và kỹ năng Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc Học phần bắt buộc

Ngữ pháp Nước Hàn Từ vựng Nước Hàn Ngôn ngữ so sánh Đất nước văn hóa truyền thống Hàn Quốc Văn học Hàn Quốc Học phần tự chọn Tiếng Hàn kinh tế tài chính Tiếng Hàn du lịch Viết văn bản Thư tín thương mại

Tiếng Hàn thương mại Kinh tế Nước Hàn Quan hệ Việt-Hàn Hàn Quốc học Chữ Hán Học phần bắt buộc Nhập môn Biên-Phiên dịch Thực hành dịch viết Thực hành dịch nói Biên-Phiên dịch chuyên ngành Học phần tự chọn

Dịch nói nâng cao Dịch viết nâng cao Phân tích nhìn nhận bản dịch Dịch văn học Dịch văn bản tin tức báo chí truyền thông Dịch chuyên ngành kinh tế tài chính thương mại Dịch chuyên ngành Du lịch Dịch chuyên ngành văn hóa truyền thống xã hội Dịch những văn bản pháp lý

Dịch phim Nước Hàn Nhập môn dịch đồng thời. Thực tập Khóa luận tốt nghiệp hoặc những học phần thay thế sửa chữa Như đã đề cập ở đầu bài viết, ngành Ngôn ngữ Nước Hàn hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiều việc làm tại những doanh nghiệp Nước Hàn nhưng thông dụng nhất việc làm được những bạn sinh viên ngành Ngôn ngữ Nước Hàn lựa chọn sau khi tốt nghiệp là làm phiên dịch viên .

Vậy ngoài công việc trên, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn sau khi ra trường có thể làm những công việc gì khác?

Toàn bộ những việc làm mà những bạn sinh viên ngành Ngôn ngữ Nước Hàn sau khi ra trường hoàn toàn có thể đảm nhiệm gồm có :

 • Biên Phiên dịch viên
 • Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ
 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Thư ký/Trợ lý văn phòng, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện
 • Cán bộ ngoại giao
 • Chuyên viên dịch thuật tại các văn phòng thương mại.
 • Quản lý tại các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn
 • Nhân viên đa bộ phận tại các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc

“Nguồn: truongvietnam”

xem thêm: có nên học ngành ngôn ngữ hàn hay không?

Tin liên quan

Điều kiện du học Trung Quốc cho các bạn du học sinh

khoinn

Du học ngành ngôn ngữ Anh tại Úc chìa khóa để thành công

khoinn

Top 12 Trường Đại Học đào tạo ngôn ngữ Hàn ở Việt Nam Tốt Nhất Mà Bạn Nên Biết

khoinn

Leave a Comment