Khối ngành Ngoại ngữ

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật – Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam

I Khối kiến thức và kỹ năng chung ( Không tính những môn học từ số 9 đến số 11 ) ngôn ngữ Nhật

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1
 • 2Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2
 • 3Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 4Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 5Tin học cơ sở 2
 • 6Ngoại ngữ cơ sở 1
 • 7Ngoại ngữ cơ sở 2
 • 8Ngoại ngữ cơ sở 3
 • 9Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất
 • 10Giáo dục đào tạo quốc phòng-an ninh
 • 11Kỹ năng hỗ trợ

II Khối kỹ năng và kiến thức chung theo ngành ngôn ngữ Nhật

 • 12Địa lý đại cương
 • 13Môi trường và tăng trưởng
 • 14Thống kê cho khoa học xã hội
 • 15Toán hạng sang
 • 16Xác suất thống kê

III Khối kỹ năng và kiến thức chung của khối ngành ngôn ngữ Nhật

1. Bắt buộc

 • 17Cơ sở văn hoá Nước Ta
 • 18Nhập môn Việt ngữ họcIII.

2Tự chọn

 • 19Tiếng Việt thực hành thực tế
 • 20Phương pháp luận nghiên cứu và điều tra khoa học
 • 21Logic học đại cương
 • 22Tư duy phê phán
 • 23Cảm thụ thẩm mỹ và nghệ thuật
 • 24Lịch sử văn minh quốc tế
 • 25Văn hóa những nước ASEAN

IV Khối kiến thức và kỹ năng chung của nhóm ngành ngôn ngữ Nhật

1. Khối kiến thức và kỹ năng Ngôn ngữ – Văn hóa

1.1Bắt buộc

 • 26 Ngôn ngữ Nhật 1
 • 27 Ngôn ngữ  Nhật 2
 • 28Đất nước học Nhật Bản 1
 • 29Giao tiếp liên văn hóa truyền thống

1.2Tự chọn

 • 30Hán tự học tiếng Nhật
 • 31Ngữ dụng học tiếng Nhật
 • 32Ngôn ngữ học so sánh
 • 33Phân tích diễn ngôn
 • 34Ngữ pháp tính năng
 • 35Văn học Nhật Bản 1
 • 36Đất nước học Nhật Bản 2
 • 37Văn học Nhật Bản 2
 • 38Nhập môn văn hóa truyền thống những nước Châu Á Thái Bình Dương

2. Khối kỹ năng và kiến thức tiếng

 • 39Tiếng Nhật 1A
 • 40Tiếng Nhật 1B
 • 41Tiếng Nhật 2A
 • 42Tiếng Nhật 2B
 • 43Tiếng Nhật 3A
 • 44Tiếng Nhật 3B
 • 45Tiếng Nhật 4A
 • 46Tiếng Nhật 4B
 • 47Tiếng Nhật 3C
 • 48Tiếng Nhật 4C

V Khối kiến thức và kỹ năng ngành và hỗ trợ

1. Định hướng chuyên ngành Tiếng Nhật phiên dịchV.

1.1 Bắt buộc

 • 49Phiên dịch
 • 50Biên dịch
 • 51Lý thuyết dịch
 • 52Phiên dịch nâng cao
 • 53Biên dịch nâng cao
 • 54Kỹ năng nhiệm vụ biên phiên dịch

1.2 Tự chọn

1.2.1Các môn học sâu xa

 • 55Phiên dịch chuyên ngành
 • 56Biên dịch chuyên ngành
 • 57Công nghệ trong dịch thuật
 • 58Phân tích nhìn nhận bản dịch
 • 59Kỹ năng viết văn bản
 • 60Kỹ năng thuyết trình
 • 61Kỹ năng nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin
 • 62 Kỹ năng tiếp xúc

1.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 63Nhập môn tiếng Nhật chuyên ngành
 • 64Tiếng Nhật kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước
 • 65Tiếng Nhật quản trị – kinh doanh thương mại
 • 66Tiếng Nhật y học
 • 67Tiếng Nhật lao lý
 • 68Tiếng Nhật hành chính – văn phòng
 • 69Tiếng Nhật văn hóa truyền thống – nghệ thuật và thẩm mỹ
 • 70Tiếng Nhật kiến trúc – kiến thiết xây dựng
 • 71Tiếng Nhật công nghệ thông tin

2. Định hướng chuyên ngành Nhật Bản học

2.1 Bắt buộc

 • 72Phiên dịch
 • 73Biên dịch
 • 74Lịch sử Nhật Bản
 • 75Dẫn luận kinh tế tài chính Nhật Bản
 • 76Xã hội Nhật Bản đương đại
 • 77Nhập môn Nhật Bản học

2.2Tự chọn

 • 2.2.1Các môn học nâng cao
 • 78Văn hóa truyền thống cuội nguồn Nhật Bản
 • 79Nghệ thuật Nhật Bản
 • 80Lịch sử tiếng Nhật
 • 81Hệ thống giáo dục Nhật Bản
 • 82Nhập môn luật Nhật Bản

2.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 83Văn học Nhật Bản đương đại
 • 84Văn hóa kinh doanh thương mại Nhật Bản
 • 85Kỹ năng thuyết trình
 • 86Kỹ năng nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin
 • 87Nhập môn tiếng Nhật chuyên ngành

3. Định hướng chuyên ngành ngôn ngữ Nhật-Kinh tế

3.1Bắt buộc

 • 88Phiên dịch
 • 89Biên dịch
 • 90Tiếng Nhật kinh tế tài chính
 • 91Kinh tế vi mô
 • 92Kinh tế vĩ mô
 • 93Tiền tệ ngân hàng nhà nước

3.2Tự chọn

3.2.1Các môn học nâng cao

 • 94Tiếng Nhật kinh tế tài chính nâng cao
 • 95Tiếng Nhật kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước
 • 96Tiếng Nhật quản trị – kinh doanh thương mại
 • 97Dẫn luận kinh tế tài chính Châu Á Thái Bình Dương
 • 98Dẫn luận kinh tế tài chính Khu vực Đông Nam Á
 • 99Dẫn luận kinh tế tài chính Nhật Bản
 • 100Luật kinh tế tài chính quốc tế

3.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 101Quản trị học
 • 102Kinh tế quốc tế
 • 103Nhập môn Marketing
 • 104Nguyên lý kế toán
 • 105Kinh tế tăng trưởng

4. Định hướng chuyên ngành ngôn ngữ Nhật -Du lịch

4.1 Bắt buộc

 • 106Phiên dịch
 • 107Biên dịch
 • 108Tiếng Nhật du lịch
 • 109Nhập môn khoa học du lịch
 • 110Kinh tế du lịch
 • 111Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

4.2 Tự chọn

4.2.1Các môn học sâu xa

 • 112Tiếng Nhật du lịch nâng cao
 • 113Kinh tế du lịch Nhật Bản
 • 114Nghiệp vụ du lịch – khách sạn
 • 115Kỹ năng thuyết trình
 • 116Kỹ năng tiếp xúc

4.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 117Đất nước học Nước Ta
 • 118Lịch sử – văn hóa truyền thống Nước Ta
 • 5Khối kỹ năng và kiến thức thực tập và tốt nghiệp
 • 119Thực tập
 • 120Khoá luận tốt nghiệp hoặc 2 trong số những học phần tự chọn của IV hoặc V

Tin liên quan

Ngành quốc tế học là gì? Cơ hội việc làm ngành quốc tế học ra sao

khoinn

Những Trường Có Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Anh Năm 2021

khoinn

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

khoinn

Leave a Comment