Khối ngành Ngoại ngữ

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật – Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam

I Khối kiến thức và kỹ năng chung ( Không tính những môn học từ số 9 đến số 11 ) ngôn ngữ Nhật

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1
 • 2Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2
 • 3Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 4Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 5Tin học cơ sở 2
 • 6Ngoại ngữ cơ sở 1
 • 7Ngoại ngữ cơ sở 2
 • 8Ngoại ngữ cơ sở 3
 • 9Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất
 • 10Giáo dục đào tạo quốc phòng-an ninh
 • 11Kỹ năng hỗ trợ

II Khối kỹ năng và kiến thức chung theo ngành ngôn ngữ Nhật

 • 12Địa lý đại cương
 • 13Môi trường và tăng trưởng
 • 14Thống kê cho khoa học xã hội
 • 15Toán hạng sang
 • 16Xác suất thống kê

III Khối kỹ năng và kiến thức chung của khối ngành ngôn ngữ Nhật

1. Bắt buộc

 • 17Cơ sở văn hoá Nước Ta
 • 18Nhập môn Việt ngữ họcIII.

2Tự chọn

 • 19Tiếng Việt thực hành thực tế
 • 20Phương pháp luận nghiên cứu và điều tra khoa học
 • 21Logic học đại cương
 • 22Tư duy phê phán
 • 23Cảm thụ thẩm mỹ và nghệ thuật
 • 24Lịch sử văn minh quốc tế
 • 25Văn hóa những nước ASEAN

IV Khối kiến thức và kỹ năng chung của nhóm ngành ngôn ngữ Nhật

1. Khối kiến thức và kỹ năng Ngôn ngữ – Văn hóa

1.1Bắt buộc

 • 26 Ngôn ngữ Nhật 1
 • 27 Ngôn ngữ  Nhật 2
 • 28Đất nước học Nhật Bản 1
 • 29Giao tiếp liên văn hóa truyền thống

1.2Tự chọn

 • 30Hán tự học tiếng Nhật
 • 31Ngữ dụng học tiếng Nhật
 • 32Ngôn ngữ học so sánh
 • 33Phân tích diễn ngôn
 • 34Ngữ pháp tính năng
 • 35Văn học Nhật Bản 1
 • 36Đất nước học Nhật Bản 2
 • 37Văn học Nhật Bản 2
 • 38Nhập môn văn hóa truyền thống những nước Châu Á Thái Bình Dương

2. Khối kỹ năng và kiến thức tiếng

 • 39Tiếng Nhật 1A
 • 40Tiếng Nhật 1B
 • 41Tiếng Nhật 2A
 • 42Tiếng Nhật 2B
 • 43Tiếng Nhật 3A
 • 44Tiếng Nhật 3B
 • 45Tiếng Nhật 4A
 • 46Tiếng Nhật 4B
 • 47Tiếng Nhật 3C
 • 48Tiếng Nhật 4C

V Khối kiến thức và kỹ năng ngành và hỗ trợ

1. Định hướng chuyên ngành Tiếng Nhật phiên dịchV.

1.1 Bắt buộc

 • 49Phiên dịch
 • 50Biên dịch
 • 51Lý thuyết dịch
 • 52Phiên dịch nâng cao
 • 53Biên dịch nâng cao
 • 54Kỹ năng nhiệm vụ biên phiên dịch

1.2 Tự chọn

1.2.1Các môn học sâu xa

 • 55Phiên dịch chuyên ngành
 • 56Biên dịch chuyên ngành
 • 57Công nghệ trong dịch thuật
 • 58Phân tích nhìn nhận bản dịch
 • 59Kỹ năng viết văn bản
 • 60Kỹ năng thuyết trình
 • 61Kỹ năng nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin
 • 62 Kỹ năng tiếp xúc

1.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 63Nhập môn tiếng Nhật chuyên ngành
 • 64Tiếng Nhật kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước
 • 65Tiếng Nhật quản trị – kinh doanh thương mại
 • 66Tiếng Nhật y học
 • 67Tiếng Nhật lao lý
 • 68Tiếng Nhật hành chính – văn phòng
 • 69Tiếng Nhật văn hóa truyền thống – nghệ thuật và thẩm mỹ
 • 70Tiếng Nhật kiến trúc – kiến thiết xây dựng
 • 71Tiếng Nhật công nghệ thông tin

2. Định hướng chuyên ngành Nhật Bản học

2.1 Bắt buộc

 • 72Phiên dịch
 • 73Biên dịch
 • 74Lịch sử Nhật Bản
 • 75Dẫn luận kinh tế tài chính Nhật Bản
 • 76Xã hội Nhật Bản đương đại
 • 77Nhập môn Nhật Bản học

2.2Tự chọn

 • 2.2.1Các môn học nâng cao
 • 78Văn hóa truyền thống cuội nguồn Nhật Bản
 • 79Nghệ thuật Nhật Bản
 • 80Lịch sử tiếng Nhật
 • 81Hệ thống giáo dục Nhật Bản
 • 82Nhập môn luật Nhật Bản

2.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 83Văn học Nhật Bản đương đại
 • 84Văn hóa kinh doanh thương mại Nhật Bản
 • 85Kỹ năng thuyết trình
 • 86Kỹ năng nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin
 • 87Nhập môn tiếng Nhật chuyên ngành

3. Định hướng chuyên ngành ngôn ngữ Nhật-Kinh tế

3.1Bắt buộc

 • 88Phiên dịch
 • 89Biên dịch
 • 90Tiếng Nhật kinh tế tài chính
 • 91Kinh tế vi mô
 • 92Kinh tế vĩ mô
 • 93Tiền tệ ngân hàng nhà nước

3.2Tự chọn

3.2.1Các môn học nâng cao

 • 94Tiếng Nhật kinh tế tài chính nâng cao
 • 95Tiếng Nhật kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước
 • 96Tiếng Nhật quản trị – kinh doanh thương mại
 • 97Dẫn luận kinh tế tài chính Châu Á Thái Bình Dương
 • 98Dẫn luận kinh tế tài chính Khu vực Đông Nam Á
 • 99Dẫn luận kinh tế tài chính Nhật Bản
 • 100Luật kinh tế tài chính quốc tế

3.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 101Quản trị học
 • 102Kinh tế quốc tế
 • 103Nhập môn Marketing
 • 104Nguyên lý kế toán
 • 105Kinh tế tăng trưởng

4. Định hướng chuyên ngành ngôn ngữ Nhật -Du lịch

4.1 Bắt buộc

 • 106Phiên dịch
 • 107Biên dịch
 • 108Tiếng Nhật du lịch
 • 109Nhập môn khoa học du lịch
 • 110Kinh tế du lịch
 • 111Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

4.2 Tự chọn

4.2.1Các môn học sâu xa

 • 112Tiếng Nhật du lịch nâng cao
 • 113Kinh tế du lịch Nhật Bản
 • 114Nghiệp vụ du lịch – khách sạn
 • 115Kỹ năng thuyết trình
 • 116Kỹ năng tiếp xúc

4.2.2Các môn học hỗ trợ

 • 117Đất nước học Nước Ta
 • 118Lịch sử – văn hóa truyền thống Nước Ta
 • 5Khối kỹ năng và kiến thức thực tập và tốt nghiệp
 • 119Thực tập
 • 120Khoá luận tốt nghiệp hoặc 2 trong số những học phần tự chọn của IV hoặc V

Tin liên quan

Ngôn ngữ Đức là ngôn ngữ phổ biến thứ tư trên thế giới

khoinn

Tìm hiểu về khoa tiếng Đức của HANU _ Đại học Hà Nội

khoinn

Ngành Ngôn ngữ Nhật -Đại Học FPT

khoinn

Leave a Comment