Khối ngành Ngoại ngữ

Cao đẳng ngành Tiếng Hàn Quốc

Cao đẳng ngành Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn Quốc ngành Ngôn ngữ giúp bạn khám phá về con người và văn hóa truyền thống xứ kim chi. Đây là lựa chọn của phần nhiều những người yêu thích văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Hiểu rõ về du học ngành ngôn ngữ Hàn Quốc sẽ giúp bạn thêm tự tin. Từ đó, bạn sẽ biết cách tạo ra những lợi thế độc lạ về bản thân để hoàn toàn có thể tiến xa hơn trong ngành . 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

( Ban hành theo Quyết định số 161 / 2020 / QĐ-HIC, ngày 26 tháng 06 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HN )

Tên ngành, nghề:     TIẾNG HÀN QUỐC

Mã ngành, nghề:      6220211

Trình độ đào tạo:    Cao đẳng

Hình thức đào tạo:  Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:   2 năm (24 tháng)

Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung :

Đào tạo cử nhân Tiếng Nước Hàn trình độ cao đẳng có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, nhân cách sư phạm, sức khỏe thể chất tốt, có tri thức về văn hóa truyền thống Nước Hàn, có năng lực sử dụng thành thạo tiếng Hàn, có những hiểu biết về lịch sử dân tộc, kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội Nước Hàn. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể thao tác hiệu suất cao trong những ngành nghề dịch vụ trình độ có sử dụng tiếng Nước Hàn, cung ứng được nhu yếu của xã hội và của nền kinh tế tài chính nước nhà trong quy trình hội nhập .

1.2. Mục tiêu đơn cử

1.2.1. Kiến thức

– Vận dụng được những kỹ năng và kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quy trình thao tác và đời sống. Biết – hiểu và triển khai tốt những trách nhiệm về quốc phòng – bảo mật an ninh trong công cuộc thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .
– Biết khai thác các kỹ năng và kiến thức tin học cơ bản, một số ít ứng dụng và vận dụng được trong quy trình học tập, trong việc làm và đời sống .
– Sinh viên tốt nghiệp sử dụng thành thạo tiếng Nước Hàn với 4 kỹ năng và kiến thức nghe, nói, đọc và viết với trình độ ngôn ngữ TOPIK cấp 4 theo thang nhìn nhận năng lượng của nhà nước Nước Hàn tức tương tự bậc 4 theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dành cho Nước Ta, tiếng Anh đạt chứng từ TOEIC 400 điểm. Có trình độ nhiệm vụ đủ để thao tác có hiệu suất cao trong những ngành trình độ, nhiệm vụ kinh doanh thương mại, đặc biệt quan trọng là nắm vững kỹ năng và kiến thức, cơ sở lý luận và năng lực thực hành thực tế biên phiên dịch trong trường hợp tiếp xúc .

tiếng hàn

1.2.2. Kỹ năng :

Cử nhân tiếng Nước Hàn ở trình độ cao đẳng có những kỹ năng và kiến thức thực hành nghề nghiệp cơ bản và thiết yếu như :
– Biết dịch thuật những văn bản bằng tiếng Nước Hàn .
– Vận dụng được những văn bản pháp lý hiện hành tương quan đến dịch thuật ngôn ngữ trong trình độ .
– Có kỹ năng và kiến thức thuyết trình, tiếp xúc, thao tác độc lập và làm theo nhóm bằng tiếng Nước Hàn .
– Có kiến thức và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong tiếp xúc thông dụng và dịch thuật, biết vận dụng vốn từ
vựng trong quy trình công tác làm việc .

1.2.3. Thái độ, tác phong, nghề nghiệp

– Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng và thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trung thực, có trách nhiệm, tư duy phê phán.

– Có tính kiên trì, mê hồn việc làm, nhiệt tình và năng động trong việc làm, biết ứng xử tốt, thân thiện với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp .
– Có ý thức tự nghiên cứu và điều tra độc lập và nâng cao trình độ .
– Sinh viên hiểu biết về những thói quen, tác phong thao tác của người Nước Hàn để có thái độ thao tác tương thích .

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể thao tác ở những cơ quan văn hóa, giáo dục, du lịch, công ty liên kết kinh doanh quốc tế hay trong những công ty Nước Hàn, hoặc làm công tác làm việc nghiên cứu và điều tra và giảng dạy ở những trường, TT khoa học .
– Sinh viên hoàn toàn có thể học liên thông lên ĐH tại những trường ĐH của Nước Hàn và ĐH của Nước Ta có chỉ tiêu huấn luyện và đào tạo

tiếng hàn

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học, mô đun : 31
– Khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa học : 102 tín chỉ
– Khối lượng những môn học chung / đại cương : 435 giờ
– Khối lượng những môn học, mô đun trình độ : 2070 giờ
– Khối lượng triết lý : 590 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm : 1839 giờ ; Kiểm tra : 76 giờ

Nội dung chương trình

Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/

Kiểm

tra

I Các môn học chung 21 435 170 247 18
MH01 Chính trị 4 75 41 30 4
MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH03 Giáo dục thể chất 2 60 0 58 2
MH04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 4 75 36 35 4
MH05 Tin học căn bản 3 75 15 58 2
MH06 Tiếng Anh cơ bản 6 120 60 56 4
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 81 2070 420 1592 58
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 54 1335 285 1012 38
MH07 Dẫn luận ngôn ngữ 2 45 15 28 2
MH08 Tiếng Việt thực hành 2 45 15 28 2
MH09 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 45 15 28 2
MH10 Tiếng Hàn nghe 1 3 75 15 58 2
MH11 Tiếng Hàn nói 1 3 75 15 58 2
MH12 Tiếng Hàn đọc 1 3 75 15 58 2
MH13 Tiếng Hàn viết 1 3 75 15 58 2
MH14 Tiếng Hàn nghe 2 3 75 15 58 2
MH15 Tiếng Hàn nói 2 3 75 15 58 2
MH16 Tiếng Hàn đọc 2 3 75 15 58 2
MH17 Tiếng Hàn viết 2 3 75 15 58 2
MH18 Tiếng Hàn nghe 3 3 75 15 58 2
MH19 Tiếng Hàn nói 3 3 75 15 58 2
MH20 Tiếng Hàn đọc 3 3 75 15 58 2
MH21 Tiếng Hàn viết 3 3 75 15 58 2
MH22 Tiếng Hàn nghe 4 3 75 15 58 2
MH23 Tiếng Hàn nói 4 3 75 15 58 2
MH24 Tiếng Hàn đọc 4 3 75 15 58 2
MH25 Tiếng Hàn viết 4 3 75 15 58 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên ngành 27 735 135 580 20
MH26 Tiếng Hàn du lịch 3 60 30 28 2
MH27 Tiếng Hàn hành chính – văn phòng 3 75 15 58 2
MH28 Văn hóa Hàn Quốc 3 60 30 28 2
MH29 Tiếng Hàn phiên dịch 3 90 30 58 2
MH30 Tiếng Hàn biên dịch 3 90 30 58 2
MH31 Thực tập tốt nghiệp 8 360 0 350 10
TỔNG CỘNG 102 2505 590 1839 76

“Nguồn: tuyensinhvanglanguni”

xem thêm: ngôn ngữ hàn quốc có nên học trong tương lai

Tin liên quan

Học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc gồm những chuyên ngành nào?

khoinn

TOP 10 trường Đại Học đào tạo Ngôn ngữ Anh chất lượng nhất tại Việt Nam

khoinn

Ngành quốc tế học ra làm gì? Định hướng việc làm cho bạn

khoinn

Leave a Comment