Khối ngành Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Trung Quốc – Chuyên ngành Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc là gì?

Ngôn ngữ Trung Quốc là một ngành học giúp sinh viên nắm vững và vận dụng những kỹ năng và kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, triết học, xã hội học, cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta, lý luận ngôn ngữ học, tiếng Việt, lịch sử dân tộc văn minh quốc tế, lịch sử dân tộc tư tưởng Phương Đông và Nước Ta, …

Các kiến thức và kỹ năng cơ sở về ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ dụng, ngữ pháp, ngôn ngữ và văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn học Trung Quốc, những khối lượng kỹ năng và kiến thức tiếng Trung Quốc, lý luận về dịch thuật ; những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, như triết lý dịch, thực hành dịch, và những năng lượng biên phiên dịch sâu xa ở những Lever tương thích với trình độ đại học về Ngôn ngữ Trung Quốc .

Ngôn ngữ Trung Quốc

1. Kiến thức giáo dục đại cương:  38  tín chỉ

1.1Môn lý luận chính trị, pháp lý

12Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2Tiếng Anh15 Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3Cơ sở tin học4

 • Cơ sở tin học 1,
 • cơ sở tin học 2 và dự thi chứng từ MOS về MS.Word, Excel

1.4Kỹ năng tương hỗ 5 Phương pháp học đại học, Kỹ năng thao tác nhóm, Kỹ năng viết và trình diễn, Kỹ năng tăng trưởng vững chắc

1.5Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất trong 15 môn GDTC

1.6Giáo dục đào tạo quốc phòng Gồm 03 học phần GDQP

1.7Khoa học xã hội 2 Phương pháp nghiên cứu và điều tra khoa học

2. Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 100 tín chỉ

2.1Kiến thức cơ sở44

 • Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1,
 • Nói tiếng Trung Quốc 1,
 • Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2,
 • Nói tiếng Trung Quốc 2,
 • Tiếng Trung quốc tổng hợp 3,
 • Nghe nói tiếng Trung quốc 1,
 • Đọc tiếng Trung quốc 1,
 • Tiếng Trung quốc tổng hợp 4,
 • Nghe nói tiếng Trung quốc 2,
 • Đọc tiếng Trung quốc 2

2.2Kiến thức ngành47
2.2.1Kiến thức chung 6Ngữ pháp tiếng Trung quốc 1, Đất nước học Trung quốc

2.2.2Kiến thức chuyên ngành41

Định hướng Thương mại

Các môn chung và môn bắt buộc38

 • Tiếng Trung quốc thương mại 1,
 • Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1,
 • Viết tiếng Trung quốc thương mại 1,
 • Tiếng Trung quốc thương mại 2,
 • Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 2,
 • Viết tiếng Trung quốc thương mại 2,
 • Luật thương mại quốc tế,
 • Tiếng Trung quốc thương mại 3,
 • Đọc tiếng Trung quốc thương mại,
 • Quản trị học

Các môn học tự chọn3

 • Dịch viết 1,
 • Tiếp thị học,
 • Lịch sử Trung quốc

Chuyên ngành Ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc

Các môn chung và môn bắt buộc38

 • Dẫn luận ngôn ngữ Trung quốc,
 • Tiếng Trung quốc tổng hợp 5,
 • Nghe nhìn tiếng Trung Quốc,
 • Viết tiếng Trung Quốc 1,
 • Tiếng Trung quốc tổng hợp 6,
 • Dịch viết 1,
 • Phân tích lỗi dùng sai ngữ pháp tiếng Trung quốc,
 • Viết tiếng Trung quốc 2,
 • Tiếng Trung quốc tổng hợp 7,
 • Ngữ pháp tiếng Trung quốc 2
  Các môn học tự chọn3
 • Lịch sử Trung quốc,
 • Dịch viết 2,
 • Trích giảng văn học Trung quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

2.3Tập sự nghề nghiệp3

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

2.4 Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành6

Khóa luận tốt nghiệp hoặc Khởi nghiệp kinh doanh thương mại, Quán dụng ngữ ( xu thế Thương mại ) hoặc Quán dụng ngữ, Phong tục tập quán Trung quốc ( CN Ngôn ngữ Trung Quốc )

xem thêm : tuyển sinh đại học văn lang

“Nguồn: trangedu”

Tin liên quan

Các trường đại học có học phí thấp ở Hàn Quốc – Du học Hàn Quốc

khoinn

Đại học Đà Lạt_Có gì hot ở ngôi trường lớn nhất Đông Nam Á

khoinn

3 trường đại học Việt Nam lọt Top 1.000 đại học tốt nhất thế giới

khoinn

Leave a Comment