Khối ngành Ngoại ngữ

Khung chương trình giáo trình triết học

Khung chương trình giáo trình triết học

I. Khối kiến thức chung (không bao gồm học phần 7 và 8)16

 • 1 Triết học Mác – Lê nin3
 • 2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin2
 • 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học2
 • 4Tư tưởng Hồ Chí Minh2
 • 5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2
 • 6 Ngoại ngữ B15
 • Tiếng Anh B15
 • Tiếng Trung B15
 • 7Giáo dục thể chất4
 • 8Giáo dục quốc phòng – an ninh8

II. Khối kiến thức theo lĩnh vực29

II.1Các học phần bắt buộc(không bao gồm học phần 17)23

 • 9Các phương pháp nghiên cứu khoa học3
 • 10Cơ sở văn hoá Việt Nam3
 • 11Lịch sử văn minh thế giới3
 • 12Lôgic học đại cương3
 • 13Nhà nước và pháp luật đại cương2
 • 14Tâm lí học đại cương3
 • 15Xã hội học đại cương3
 • 16Tin học ứng dụng3
 • 17Kĩ năng bổ trợ3

II.2Các học phần tự chọn6/18

 • 18Kinh tế học đại cương2
 • 19Môi trường và phát triển2
 • 20Thống kê cho khoa học xã hội2
 • 21Thực hành văn bản tiếng Việt2
 • 22Nhập môn năng lực thông tin2
 • 23Viết học thuật2
 • 24Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng2
 • 25Hội nhập quốc tế và phát triển2
 • 26Hệ thống chính trị Việt Nam2

III.Khối kiến thức theo khối ngành27

III.1Các học phần bắt buộc18

 • 27Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 14
 • Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 14
 • Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 14
 • 28Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 25
 • Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 25
 • Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 25
 • 29Khởi nghiệp3
 • 30Dẫn luận ngôn ngữ học3
 • 31Hán Nôm cơ sở3

III.2Các học phần tự chọn9/24

 • 32Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc ở Việt Nam và Đông Nam Á3
 • 33Việt ngữ học đại cương3
 • 34Văn học Việt Nam đại cương3
 • 35Nghệ thuật học đại cương3
 • 36Nhân học đại cương3
 • 37Thông tin học đại cương3
 • 38Báo chí truyền thông đại cương3
 • 39Khu vực học đại cương3

giáo trình triết học mac lennin

IV Khối kiến thức theo nhóm ngành15

IV.1Các học phần bắt buộc9

 • 40Ngôn ngữ học đại cương4
 • 41Ngôn ngữ học ứng dụng2
 • 42Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học3

IV.2Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau):6

Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành6/15

 • 43Ngôn ngữ học xã hội3
 • 44Nhập môn phân tích diễn ngôn3
 • 45Ngôn ngữ học nhân chủng3
 • 46Phương pháp điền dã ngôn ngữ học3
 • 47Ngôn ngữ học máy tính3

Định hướng kiến thức liên ngành6/18

 • 48Hành chính học đại cương3
 • 49Kỹ năng thuyết trình3
 • 50Kỹ năng viết cho báo in3
 • 51Nguyên lí lí luận văn học3
 • 52Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội3
 • 53Ngôn ngữ – tộc người Nam Á – Đông Nam Á3

VKhối kiến thức ngành49

V.1Các học phần bắt buộc27

 • 54Ngữ âm học và Từ vựng học tiếng Việt4
 • 55Ngữ pháp học tiếng Việt4
 • 56Ngữ nghĩa học3
 • 57Ngữ dụng học3
 • 58Lịch sử tiếng Việt 2
 • 59Phương ngữ  học tiếng Việt2
 • 60Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam2
 • 61Ngôn ngữ học đối chiếu2
 • 62Loại hình học ngôn ngữ2
 • 63Phong cách học tiếng Việt3

V.2Các học phần tự chọn 15 (Sinh viên chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành)

V.2.1Hướng chuyên ngành Ngôn ngữ học  15/30

 • 64Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị3
 • 65Ngôn ngữ và công việc biên tập, xuất bản3
 • 66Việt ngữ học với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường3
 • 67Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ3
 • 68Việt ngữ học với việc nghiên cứu, giảng dạy văn học, văn hóa3
 • 69Giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam3
 • 70Ngôn ngữ văn học và sự phát triển của tiếng Việt trong thế kỷ 203
 • 71Ngôn ngữ và thực hành báo chí3
 • 72Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt3
 • 73Giáo dục ngôn ngữ trong môi trường đa ngữ3

V.2.2Hướng chuyên ngành Việt ngữ học cho người nước ngoài 18/36

 • 74Tiếng Việt và phong tục Việt Nam3
 • 75Tiếng Việt ngành du lịch3
 • 76Tiếng Việt ngành kinh tế, thương mại3
 • 77Tiếng Việt và dịch thuật3
 • 78Tiếng Việt qua báo chí3
 • 79Tiếng Việt trong tục ngữ, ca dao3
 • 80Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam3
 • 81Tiếng Việt trong công nghệ thông tin3
 • 82Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam3
 • 83Tiếng Việt và văn học Việt Nam3
 • 84Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn3
 • 85Tiếng Việt trong pháp luật3

V.3Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp/Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp7

 • 86Thực tập2
 • 87Khóa luận tốt nghiệp5

Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp 

 • 88Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học3
 • 89Những vấn đề cơ bản của Việt ngữ học2

xem thêm: giáo trình triết học mac lennin

“Nguồn: tổng hợp từ Internet”

Tin liên quan

Lịch khám bệnh khoa quốc tế bệnh viện Đại học Y Hà Nội? Tổng quát về bệnh viện Đại học Y Hà Nội

khoinn

Thông tin tuyển sinh Đại Học Phương Đông năm 2021

khoinn

Chương trình EBBA – ĐHKTQD: Sự lựa chọn tin cậy trước mùa thi

khoinn

Leave a Comment