Khối ngành Ngoại ngữ

Trường Đại học Phương Đông tuyển sinh 2021

Trường Đại học Phương Đông – Thông tin tuyển sinh năm 2021 mới nhất

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội

Đại học Phương Đông

Trường Đại học Dân lập Phương Đông

Ký hiệu:         DPD

Loại hình : Dân lập
Địa chỉ : Số 171 Trung Kính – Yên Hòa – CG cầu giấy – Thành Phố Hà Nội
Điện thoại : 0437848515
Website : phuongdong.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Năm 2017, Trường ĐH Phương Đông thực thi hai hình thức tuyển sinh sau :
– Phương thức 1 : Xét tuyển sử dụng hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
– Phương thức 2 : Xét tuyển sử dụng hiệu quả học tập bậc trung học phổ thông

Quảng cáo

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Mã trường: DPD

– Mã ngành, tổng hợp môn xét tuyển : Theo bảng trong mục 2.4 chỉ tiêu tuyển sinh
– Quy định chênh lệch điểm giữa những tổng hợp : Không chênh lệch điểm trúng tuyển giữa những tổng hợp xét tuyển trong cùng một ngành .

6. Tổ chức tuyển sinh

6.1. Thời gian tuyển sinh

Đợt 1 :
– Từ 15/6/2017 đến hết ngày 20/7/2017 : Nhận hồ sơ xét tuyển ( so với thí sinh xét tuyển bằng phương pháp sử dụng hiệu quả học tập bậc trung học phổ thông )
– Từ ngày 21/7/2017 đến hết ngày 22/7/2017 : Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Đợt 2 :
– Từ ngày 22/07/2017 đến hết ngày 31/07/2017 : Nhận hồ sơ xét tuyển ( so với thí sinh xét tuyển bằng phương pháp sử dụng hiệu quả học tập bậc trung học phổ thông )
– Trước 17 h ngày 01/08/2017 : Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Đợt 3 :
– Từ ngày 13/08/2017 đến hết ngày 23/08/2017 : Nhận hồ sơ xét tuyển
– Từ ngày 24/08/2017 trước ngày 26/08/2017 : Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Đợt 4 :
– Từ ngày 25/08/2017 đến hết ngày 06/09/2017 : Nhận hồ sơ xét tuyển
– Từ ngày 07/09/2017 trước ngày 09/09/2017 : Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Đợt 5 :
– Từ ngày 08/09/2017 đến hết ngày 19/09/2017 : Nhận hồ sơ xét tuyển
– Từ ngày 20/09/2017 trước ngày 22/09/2017 : Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Các đợt tuyển sinh tiếp theo dựa vào tình hình trong thực tiễn của Trường ( Kết thúc trước ngày 15/11/2017 )

6.2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

a) Tiêu chí xét tuyển:

– Tiêu chí 1 : Thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông vương quốc năm 2017 ;
– Tiêu chí 2 : Thí sinh trước khi nhập học phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự ;
– Tiêu chí 3 : Đối với trình độ Đại học : Kết quả thi trung học phổ thông vương quốc so với tổng hợp môn ĐK xét tuyển của thí sinh phải bảo vệ không thấp hơn ngưỡng bảo vệ chất lượng do Bộ GDĐT lao lý .
– Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí ĐK xét tuyển theo pháp luật của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT .

b) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Thực hiện theo lao lý của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT .

c) Quy tắc xét tuyển

– Điểm xét tuyển ( ĐXT ) :
ĐXT = M1 + M2 + M3 + KV + ĐT

Trong đó:

+ M1, M2, M3 là điểm thi không nhân thông số những môn trong tổng hợp môn xét tuyển của ngành, riêng so với ngành Kiến trúc và Quy hoạch vùng và đô thị M3 là điểm thi môn Vẽ mỹ thuật và được nhân thông số 2 ,
+ KV là mức điểm ưu tiên khu vực, ĐT là mức điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng theo lao lý của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành .
– Nguyên tắc xét :
+ Đối với thí sinh cung ứng những tiêu chuẩn 1,2,3 tại điểm a nói trên, xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu ( sai số + 10 % ) đã xác lập của mỗi ngành cho phương pháp này .
+ Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nếu còn thiếu chỉ tiêu, trường sẽ công bố chỉ tiêu, điều kiện kèm theo xét tuyển cho đợt xét tuyển tiếp theo trên website của trường : http://phuongdong.edu.vn

d) Tổ chức đăng kí xét tuyển

Tổ chức ĐK xét tuyển, hồ sơ đăng kí xét tuyển, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển đến nhập học : Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT .

6.3. Xét tuyển căn cứ theo kết quả học tập bậc THPT

Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập bậc trung học phổ thông trong 2 học kỳ năm lớp 12 .
Ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị : Các môn văn hóa truyền thống xét tuyển dựa vào hiệu quả của những môn tương ứng, môn Vẽ mỹ thuật được xác lập theo lao lý của Trường .

a) Tiêu chí xét tuyển:

Học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh được cấp bằng trong Lễ tốt nghiệp

– Tiêu chí 1 : Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ;
– Tiêu chí 2 : Đối với trình độ Đại học, thí sinh có tổng điểm trung bình 3 môn học của 2 học kỳ năm lớp 12 theo tổng hợp môn ĐK đạt từ 18,0 điểm trở lên ; riêng so với ngành Ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa truyền thống trong tổng hợp xét tuyển đạt 12,0 điểm trở lên ;
– Tiêu chí 3 : Đủ hồ sơ xét tuyển theo pháp luật .

b) Hồ sơ xét tuyển gồm:

– Phiếu ĐK xét tuyển ( theo mẫu của trường ĐH Phương Đông ) .
– Bản sao học bạ trung học phổ thông .
– Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy ghi nhận tốt nghiệp trung học phổ thông .
– Giấy ghi nhận ưu tiên ( nếu có ) .

Quảng cáo

c) Quy trình xét tuyển:

Bước 1 : Thành lập Hội đồng Xét tuyển và những Ban giúp việc .
Bước 2 : Tổng hợp hồ sơ thí sinh ĐK xét tuyển, nhập tài liệu vào mạng lưới hệ thống ứng dụng quản trị .
Bước 3 : Thống kê những điều kiện kèm theo xét tuyển, ưu tiên xét tuyển .
Bước 4 : Họp Hội đồng Xét tuyển, thực thi xét tuyển như sau :
– Điểm trung bình ba môn thuộc tổng hợp ba môn xét tuyển từng ngành của 2 học kỳ năm lớp 12, kí hiệu, ,
– Công thức tính điểm xét tuyển ( ĐXT )
ĐXT = + + + KV + ĐT
Đối với ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị M3 là môn Vẽ mỹ thuật
( MVẽ MT ), đơn cử :
Công thức tuyển ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị :
ĐXT = + + MVẽ MT * 2 + KV + ĐT
Trong đó, tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa truyền thống của 2 học kỳ năm lớp 12 trong tổng hợp môn xét tuyển của thí sinh đạt từ 12.0 điểm trở lên. Điểm thi môn Vẽ mỹ thuật
MVẽ MT ≥ 4
Trong những công thức trên, KV là mức điểm ưu tiên khu vực, ĐT là mức điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng theo lao lý của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành
– Nguyên tắc xét tuyển :
Đối với thí sinh cung ứng những tiêu chuẩn 1,2,3 tại điểm a nói trên, lấy điểm xét tuyển, xếp thứ tự từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu ( sai số + 10 % ) của ngành xét tuyển theo từng trình độ so với phương pháp này. Số lượng, tỉ lệ chỉ tiêu những ngành đã được thông tin trong đề án .
Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nếu còn thiếu chỉ tiêu, trường sẽ công bố chỉ tiêu, điều kiện kèm theo xét tuyển cho đợt xét tuyển tiếp theo trên website của trường : http://phuongdong.edu.vn
Bước 5 : Tổng hợp và thanh tra rà soát tác dụng trúng tuyển .
Bước 6 : Công bố hiệu quả xét tuyển và gọi thí sinh nhập học .

d) Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh

Thực hiện theo tiến trình như sau :
Bước 1 : Phiếu ĐK xét tuyển ( theo mẫu của Trường ĐH Phương Đông ), tải tại địa chỉ : http://phuongdong.edu.vn/
Bước 2 : Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, nộp trực tiếp tại Trường hoặc ĐK trực tuyến qua mạng ; địa chỉ : Trường ĐH Phương Đông, số 171 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, CG cầu giấy, TP.HN ; ĐT : 04.32272087 hoặc 043.7848515 – máy lẻ 119. Hồ sơ được vào Sổ ĐK địa thế căn cứ theo dấu Bưu điện .
Hồ sơ gồm :
+ Phiếu Đăng ký xét tuyển ;
+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bản sao Giấy ghi nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trong thời điểm tạm thời. Với những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày thi tốt nghiệp THPH sẽ nộp bổ trợ bản sao Giấy ghi nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trong thời điểm tạm thời sau ;
+ Bản sao học bạ trung học phổ thông ;
+ Giấy ghi nhận ưu tiên ( nếu có ) ;
+ 04 ảnh ( 3×4 cm ) chụp trong thời hạn 6 tháng .
Bước 3 : Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo những tiêu chuẩn đã nêu trên. Ra quyết định hành động công nhận list thí sinh trúng tuyển .
Bước 4 : Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học .

7. Chính sách ưu tiên

Xét tuyển thẳng ; ưu tiên xét tuyển ; Theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chế tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 .

8. Lệ phí xét tuyển

Theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến là 30.000 đ / thí sinh .

9. Học phí dự kiến

Đại học Phương Đông

Nhà trường thu học phí theo số tín chỉ sinh viên ĐK học trong năm học. Đơn giá cho 1 tín chỉ là 280.000 đ / TC. Học phí dự kiến cho sinh viên chính quy khoảng chừng 15.000.000 đ / năm. Lộ trình tăng học phí không quá 10 % cho năm tiếp theo .

10.

Tin liên quan

Ngành Nhật Bản học – Tuyển sinh

khoinn

Top 10 trường đại học nổi tiếng tại trung quốc

khoinn

11 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á

khoinn

Leave a Comment