Khối ngành Ngoại ngữ

TOP 5 mẫu Nhật Ký Thực Tập Tiếng Anh điểm cao

Dưới đây là 5 mẫu Nhật Ký thực tập ngành Tiếng Anh cho các bạn sinh viên học ngành ngôn ngữ anh anh vẫn thương mại dùng để tham khảo khi làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, do nhu cầu tìm kiếm nhật ký thực tập tiếng anh của các bạn sinh viên rất lớn luận văn tốt thu thập và tham khảo từ các nguồn bài khác nhau và các đơn vị thực tập khác nhau như trung tâm anh ngữ công ty xuất nhập khẩu bộ ngoại giao

Bộ ngoại vụ công ty kinh doanh công ty sản xuất với các vị trí thực tập cụ thể như nhân viên bán hàng phòng nhân sự nhân viên dịch thuật thư ký văn phòng thư ký giám đốc.

Nhật Ký thực tập ngành ngôn ngữ Anh cho các bạn sinh viên học ngành ngôn ngữ anh, anh văn thương mại dùng để tham khảo khi làm bài báo cáo tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, các mẫu Nhật Ký thực tập ngành tiếng anh được Luận Văn Tốt tham khảo và chọn lọc từ các bài báo cáo thực tập đạt điểm số cao ngoài ra cũng chia sẻ tới các bạn những mẫu Nhật Ký viết chi tiết và cụ thể theo ngày tháng năm.

Một đặc điểm nữa là các mẫu Nhật Ký thực tập dưới đây rất đa dạng loại hình công ty thực tập nên nếu các bạn đang thực tập tại các trung tâm anh ngữ hay các công ty xuất nhập khẩu các bạn thực tập về bán hàng thư ký văn phòng đều có thể sử dụng tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình. Liên hệ trực tiếp zalo để kết nối với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt để được hỗ trợ kịp thời nhé.

…………………………………………………

Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi

Nhật ký thực tập tiếng anh tại công ty nào ?

Do nhu cầu tìm kiếm Nhật ký thực tập tiếng anh của các bạn sinh viên rất lớn Luận Văn Tốt thu thập và tham khảo từ các nguồn bài khác nhau và từ các đơn vị thực tập khác nhau như trung tâm anh ngữ công ty xuất nhập khẩu bộ ngoại giao.

Bộ ngoại vụ công ty kinh doanh thương mại công ty sản xuất với những vị trí thực tập đơn cử như nhân viên cấp dưới bán hàng, phòng nhân sự, nhân viên cấp dưới dịch thuật, thư ký văn phòng, thư ký giám đốc, ..

Tải bài 1 — > Mẫu Internship diary ( nhật ký thực tập ngành tiếng Anh ) :

INTERNSHIP DIARY OF THE FIRST WEEK (04/05/2020 – 08/05/2020)

No Day Session Training process
1 Monday
11/05
Morning : – Familiarizing with the work area
– Getting acquainted with the other colleague
Afternoon : – Meeting
– Assigning partners
2 Tuesday
12/05
Morning : – Shadowing and learning the working process of the company .
– Handling work and tasks under the supervision of the mentor
Afternoon : – Receiving tasks from the mentor
– Inputing – > Inputting documents of previous transactions into the system
– Preparing aenda – > agenda for an urgent meeting
– Meeting to discuss about new project
– Writing down meetings brief and sending it out .
3 Wednesday
13/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system .
– Helping to brainstorm for the new project
– Editing business plans
Afternoon : – Inputing documents of previous transactions into the system .
– Helping to brainstorm for the new project
– Editing business plans
4 Thursday
14/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Submitting business plans for approval
– Preparing a proposal for the new projects
Afternoon : – Preparing a proposal for the new project
– Editing the proposal for the new project
5 Friday
15/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Editing the proposal for the new project
Afternoon : – Submitting the proposal for approval

INTERNSHIP DIARY OF THE SECOND WEEK (18/05/2020 – 22/05/2020) Nhật ký thực tập tiếng anh

No Day Session Training process
1 Monday
18/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Preparing for weekly team meeting
Afternoon : – Meeting
– Writing down and sending out meeting agenda and summary
2 Tuesday
19/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Translating documents for an upcoming business meeting
Afternoon : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Translating documents for an upcoming business meeting
3 Wednesday
20/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Translating documents for an upcoming business meeting
– Submitting translations for approval
Afternoon : – Making photocopies of the translated documents
– Distributing documents to meeting participants
– Listing preparations for the upcoming business meeting
4 Thursday
21/05
Morning : – Preparing banners and amenities for the business meeting
Afternoon : – Preparing the meeting vanue ( conference room )
5 Friday
22/05
Morning : – Welcoming the business partners and associates to the meeting .
Afternoon : – Welcoming the business partners and associates to the meeting .

 

INTERNSHIP DIARY OF THE THIRD WEEK (25/05/2020 – 29/05/2020) Nhật ký thực tập tiếng anh

No Day Session Training process
1 Monday
25/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Preparing for weekly team meeting
– Preparing brief of the previous business meeting
Afternoon : – Meeting
– Writing down and sending out meeting agenda and summary
2 Tuesday
26/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Receiving feedback for the proposal
– Editing the proposal
Afternoon : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Receiving feedback for the proposal
– Editing the proposal
3 Wednesday
27/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Sending the approved proposal to the new project team members .
Afternoon : – Getting assigned roles in conducting the new project
4 Thursday
28/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Sending out invites to potential investors for the new project presentation
Afternoon : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Sending out invites to potential investors for the new project presentation
– Replying to inquiries and confirming invitations
5 Friday
29/05
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Sending out invites to potential investors for the new project presentation
– Replying to inquiries and confirming invitations
Afternoon : – Private meeting with the director to discuss internship performance so far

 

INTERNSHIP DIARY OF THE FOURTH WEEK (01/06/2020 – 05/06/2020) Nhật ký thực tập ngành ngôn ngữ Anh

No Day Session Training process
1 Monday
01/06
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Sending out invites to potential investors for the new project presentation
– Replying to inquiries and confirming invitations
Afternoon : – Meeting
– Writing down and sending out meeting agenda and summary
2 Tuesday
02/06
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Replying to inquiries and confirming invitations
Afternoon : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Preparing the confirmed attendance list
– Submitting the confirm attendance list
3 Wednesday
03/06
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Preparing the presentation venue ( conference room )
Afternoon : – Preparing the the welcoming banners
– Preparing the necessary amenities
4 Thursday
04/06
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Preparing presentation documents for the potential investors and speakers
Afternoon : – Preparing presentation documents for the potential investors and speakers
– Translating the presentation documents into English
5 Friday
05/06
Morning : – Preparing presentation documents for the potential investors and speakers
– Translating the presentation documents into English
Afternoon : – Making photocopies of the presentation documents
– Attenting – > Attending and assisting in the presentation rehearsal
– Taking notes and editing necessary adjustments

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

INTERNSHIP DIARY OF THE FIFTH WEEK (08/06/2020 – 12/06/2020)

Nhật ký thực tập ngành ngôn ngữ Anh

No Day Session Training process
1 Monday
08/06
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Preparing for weekly team meeting
Afternoon : – Meeting
– Writing the internship report
2 Tuesday
09/06
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Preparing the script and speech of the Director for the presentation
Afternoon : – Writing the internship report
3 Wednesday
10/06
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Preparing the script and speech of the Director for the presentation
Afternoon : – Writing the internship report
4 Thursday
11/06
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Preparing the script and speech of the Director for the presentation
Afternoon : – Writing the internship report
– Submitting the script and speech for approval
5 Friday
12/06
Morning : – Inputing documents of previous transactions into the system
– Editing the script and speech of the Director for the presentation
– Gettting feedback for the edited script and speech
Afternoon : – Writing the internship report
– Handing in the script and speech

 

INTERNSHIP DIARY OF THE SIXTH WEEK (15/06/2020 – 19/06/2020)

No Day Session Training process
1 Monday
15/06
Morning : – Inputting documents of previous transactions into the system
– Preparing for weekly team meeting
Afternoon : – Meeting
– Writing the internship report
2 Tuesday
16/06
Morning: – Attending and assisting in presentation rehearsal
Afternoon : – Attending and assisting in presentation rehearsal
3 Wednesday
17/06
Morning : – Inputting documents of previous transactions into the system
– Exchanging and discussing with the department and the Director
Afternoon : – Writing the internship report
4 Thursday
18/06
Morning : – Exchanging and discussing with the department and the Director
– Wrapping up remaining tasks
Afternoon : – Wrapping up remaining tasks
– Fishing the internship report
5 Friday
19/06
Morning : – Summarizing of internship report and getting comments of Department Leaders .
Afternoon : – Farewell ceremony

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Tải bài 2 — > Mẫu Nhật ký thực tập Tiếng anh tại sở ngoại vụ :

Xem thêm: TOP 10 các trường đại học có ngành ngôn ngữ Nhật – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Training activities at Quang Binh Department Of Foreign Affairs

DATE ASSIGNED TASKS LESSONS LEARNED
30/9 – 4/10 Taken a tour of the whole department, get a brief introduction of the department such as the establishment, development, departments, and operations .
Assigned to the department for internships
Have basic knowledge about the formation, development, functions, tasks and working activities of the department .
7-11 / 10 Be introduced to the International Cooperation Division and the work to be done during the internship Better understand the functions, tasks and working methods of the International Cooperation Division
Understand the work that needs to be done in the room during the internship .
14-18 / 10 Translate draft boards on long-term, five-year and annual plans, programs, projects, projects on national territorial border work and international cooperation before submitting them to the Provincial People’s Committee Grasp the contents of draft, long-term, five-year and annual plans, programs, projects and projects on national territorial border work and international cooperation .
Know how to apply English in real documents, learn many new words as well as a tool to tư vấn translators .
21-25 / 10 Support the review of illegal documents and plans on national territorial border work and international cooperation . Learn how to check documents, plans and programs .
Know the importance of writing plans and programs, it is important to prepare it carefully and seriously because they involve many partners .
28/10 – 1/11 Study and participate with brothers and sisters to organize the implementation of the national territorial border work, including participating in developing plans to solve the territorial border issue between Vietnam and Laos and the East Sea ; Learn how to build a plan to solve the territorial border issue between Vietnam and Laos, the East Sea ;
4-8 / 11 Support the organization of training courses, propaganda and dissemination of laws, guidelines and policies of the Party and the State on the national territorial borders ; guide, check and manage documents, texts, map and records on the borders under the provincial management Know how to organize training classes .
Know how to propagate and disseminate Party and State laws, guidelines and policies on national territorial borders .
11-15 / 11 Organize the implementation of international cooperation, in particular, study and formulate projects on building cooperative and friendship relationships between Quang Binh province and foreign units and localities to submit to the provincial People’s Committee for approval and organize the implementation of such projects Know how to research and build projects on building cooperative relationships
18-22 / 11 Coordinate with relevant agencies and Vietnamese representative agencies in foreign countries to collect, select and verify foreign partners in business, joint ventures, economic cooperation and investment in the locality province as assigned by the PPC Know how to select and verify foreign partners in business, joint ventures, economic link, investment
25-29 / 11 Summarize of work done during the internship period, writing reports and receiving honest ra mắt and suggestions at the internship Know how to summarize the work done, write a report, as well as actively ask for opinions and assessments of the agency about my internship

Experience

When practicing at the International Cooperation Division, I understood more clearly about the functions, tasks and working activities of the international cooperation department.

In addition, to be able to do well the assigned tasks during the internship, I realize that English plays a very important role because without the knowledge of foreign languages, I will not be able to communicate with foreign interns, can not translate documents into English or vice versa, can not study a lot of useful information (especially information of foreign partners who want to invest and do business in Vietnam).

As an administrative assistant at the International Cooperation Division, I also learned a lot of valuable experience, besides soft skills to help complete the assigned tasks such as communication, proactive, research, translation; I also know how to work and complete tasks in the international cooperation department.

TOP 5 mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngành ( Khoa ) Tiếng Anh
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Tải bài 3 — > Mẫu nhật ký thực tập tiếng anh Biên Dịch tại công ty :

1. Assigned tasks

DATE Assigned tasks ( professional ) Assigned tasks ( non-professional )
Week 1
( June 17-23 )
Learn to use working tools, follow regulations and work in group Contacting / communicating / announcing / reporting / meeting indirectly via the network

 

Week 2
( June 24-30 )
Get projects in groups
Week 3
( July 1-7 )
Perform tasks and report by day
Week 4
( July 8-14 )
Perform tasks and report by day
Week 5
( July 15-21 )
Attended meeting to review progress in the middle of the cycle
Week 6
( July 22-28 )
Perform tasks and report by day
Week 7
( July 29 – Aug 4 )
Report trực tuyến on experiences drawn from the learning process
Week 8 and Week 9
( Aug 5 – Aug 18 )
Write reports, summation and evaluation

2. Completed tasks

DATE Completed tasks ( professional ) Completed tasks ( non-professional )
Week 1
( June 17-23 )
Learned how to use the working tools, follow the working rules and know the team to work in group, specifically :
– Rolled call at Zalo, Skype .
– Listened to teachers about the brief content to practice
– Understood and mastered the introduction to the applications that will work during the internship : Trello, Slack, Google Group or Google Classroom
– Tested communication software via Slack and Skype
– Rolled call through Slack
– Got instructions on how to use SDL Trados and practice using the software
– Got the first exercise through SDL Trados
– Practiced submitting exercise through Google Classroom
– Listened to the teacher summarize the past 2 days for additional guidance
– Got instructions, install, manage and use the first project ( lasting 2 weeks ), combine using Onenote and Project Studio
– Listened to an introduction to creating Tembase ™ and Translation Memory, and about using Glossary Converter
– Got more instructions on how to use SDL Trados and Translation Memory file
– Wrote a report on the first week of training, specifically :
“ The training opportunity which I had with my classmates from Computational Linguistics Centre – Vietnam National University Ho Chi Minh City was a great chance for me to enhance my knowledge, learn practical skills, work in real environment and apply into practice what I have learned at school. Therefore, I consider myself a very lucky individual as I can meet and work trực tuyến with an excellent teacher who instructed me during my first week .
Firstly, I would love to express my deep thankfulness to Mr Dien and Mr Khue for accepting me as a trainee and creating all good conditions for me to help me fulfill all of my tasks during training time .
Especially, I would like to send my special thanks to my supervisor Mr. Khue, along with all my friends in HUCFL for enthusiastically instructing me a lot with daily work activities .
I would like to express my great gratitude to my honorable teacher, who supported me by proper guidance, sincere comments and advice, and led me the right way to conduct my internship report .
During the period of training, here are something I have learned :
– Install Trello and Slack tools
– Install CAT tool, SDL Trados
– Conduct trial practice with CAT tool
– Test translation exercises
– Especially, I know how to study teamwork ”
The jobs assigned to me are all professional, only the non-professional I think is contacting / communicating / announcing / reporting / meeting indirectly via the network rather than face to face, This sometimes makes it difficult for individuals to express their views and feelings of intimacy
Week 2
( June 24-30 )
Get the project divided into teams, the specific task in the project is :
– Translated text with CAT tool ( Computer-assisted translation )
– Assessed the quality and edited English and Vietnamese bilingual texts
– Evaluated monolingual text similarity
– Assessed the similarity of English-Vietnamese bilingual texts
– Labeled Por, Ner …
– Checked bilingual and monolingual grammar
Week 3
( July 1-7 )
Perform assigned tasks and reported on specific dates, specifically :
– July 1/5 : Practiced with the first translation ( Project 1.1 )
– July 7 : Attended the meeting to review Project 1.1 ( private meeting with Project Manager with the Team Leader )
– July 7 – 21 : Practiced with Project 1.2 ( It lasts 15 days, translated English to Vietnamese )
Week 4
( July 8-14 )
Continued to perform tasks and reported by day. Like the third week, this week I also had to continue to perform the assigned tasks and report every day
Week 5
( July 15-21 )
Attended meeting to review progress in the middle of the cycle, especially discussing project 1.1 and project 1.2
Week 6
( July 22-28 )
Continued to perform tasks and reported by day .
July 22 : Attended meeting to summarize the project 1.1
Week 7
( July 29 – Aug 4 )
Reported trực tuyến on experiences drawn from the learning process
Week 8 and Week 9
( Aug 5 – Aug 18 )
August 10 – 13 : Labeled for the project 1.2
August 14 : Summarized the practice, got points from instructors

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Tải bài 4 — > Nhật ký thực tập Tiếng anh tại Phòng Kinh doanh :

Assigned work

I was approved to practice at the company’s sales department for 6 weeks. I discussed with my instructor about my learning and working process at the company as follows :

Time Activities
Week 1 – Introduction and getting acquainted with the Board of Directors and employees
– Learning the business activities of the company
Week 2 – Visiting the factory
– Researching the company’s business products
Week 3 – Preparing to meet foreigner suppliers
Week 4 – Attending the meetingswith foreigner suppliers
Week 5 – Researching the marketting activities
Week 6 – Collecting document and information to complete the report

Performing process

My internship process is scheduled. Because of the very short time, I only participated in office work and took advantage of observing activities. When I have a chance, I can talk to foreign experts and customers. Following is my report on 6 weeks of internship at the company :
o Morning : 8 am – 12 amo Afternoon : 1 pm – 5 pm

TABLE OF INTERNSHIP DIARY

ACTIVITIES OF THE FIRST WEEK (7/1/2019-11/1/2019)
Date Training Process
Monday – Meeting the head of personnel department
– Meetingmy supervisor – Sale manager
– Meeting Board of director
– Discussing with my supervisor about my internship’s content for 6 weeks .
Tuesday – Exploring business activities
– Looking around and reading company’s documents
– Visiting the marketing department
– Discussing about activities of the marketing staffs
Wednesday – Learning interior design activities of the company
– Observeing the company’s design products for projects
Thursday – Researching some products and interior construction materials
Friday – Working at marketing department : office work
– Ssummarizing activities in the week
ACTIVITIES OF THE SECOND WEEK(14/1/2019-18/1/2019)
Monday – Visiting the company’s production activities at the factory in District 7
– Observeing the process of receiving orders, production planning .
Tuesday – Visit the company’s warehouse :
– Studying the import and export process
– Learning process of storeing products ,
Wednesday – Evaluating the company’s supply capacity
– Evaluating customers ’ needs
Thursday – Planning to meet foreign experts or suppliers
– Preparing to work with suppliers : reports, documents, Checklist, …
– Study documents related to new products
Friday – Showing the plan to meet the foreigner suppliers to the board of directors. – Notifying the all department to coordinate the work with foreigner suppliers
ACTIVITIES OF THE THIRD WEEK(21/1/2019-25/1/2019)
Monday – Group discussion : o Making a schedule of workingo Preparing to work with foreign supplierso Photocopying documents
Tuesday – Preparingan English report to meet foreigner supplierso Makingpowerpointpresentationo Taking photogragho Translating document
Wednesday – Summary of all reports from the other departments – Correcting the report again – Checking everything done as planned – Reporting and completing everything
Thursday – Attending a meeting with suppliers – Supporting the staff to prepare logistics for the workshop – Taking note to make a report
Friday – Taking foreigner suppliers looking around the company – Group discussion : activities with foreigner suppliers in next week .
ACTIVITIES OF THE FOURTH WEEK(28/1/2019-1/2/2019)
Monday – Taking foreign suppliers to visit onehousing construction – Discussing with foreign suppliers : products and marterials
Tuesday – Taking foreign suppliers to visit one building construction – Discussing with foreign suppliers : products and materials
Wednesday – Reviewing the results of working with foreign suppliers – Making the report of working with foreigner suppliers
Thursday – Sending the report to foreigner suppliers – Making an appointment with foreigner suppliers to discuss future cooperation activities. – Notify the results of working with foreign suppliers
Friday – Evaluate customer’s needs for new products – Group discussion : summarizing activities
ACTIVITIES OF THE FIFTH WEEK(11/2/2019-15/2/2019)
Monday – Planning to visit the retail stores – Visiting retail stores – Observeing the process of distributing the products
Tuesday – Visiting retail stores – Observeing the process of distributing the products – evaluation of pproductss and customer needs
Wednesday – Working at marketing department – Researching and analyzing the situation of import goods from suppliers – Researching and analyzing the production situation of the company
Thursday – Visiting the marketing department – Discussing market research activities and promotion plans with marketing staffs
Friday – Summarizing activities
ACTIVITIES OF THE SIXTH WEEK(18/2/2019-22/2/2019)
Monday – Working at marketing department – Sumarizing the past activities of intership
Tuesday – Collecting business documents – Collecting product documents – Translating some prochures of products
Wednesday – Preparing to making the report – Making the report
Thursday – Making the report ( cont … )
Friday – Visiting all departments and say goodbye. – End of the internship

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Tải bài 5 — > Mẫu Nhật ký thực tập ngành Ngôn Ngữ Anh, Tiếng Anh :

REPORTS ON ACTIVITIES OF 8 INTERNSHIP WEEKS

INTERNSHIP DIARY

Name: LE THI THUY TRINH

Student ID: 1611536199

Class: 16DTA1A

Title of position: HR trainee and sale marketing support

Week 1: 17/02/2020 – 23/02/2020

Activities during the week:

1. Get acquainted with people in the HR department.

2. Learning about the company with support from Ms Vinh, our supervisor trainee.

3. Starting working with my team.

4. Joining in the training about the studying aboard program of the company.

5. Be introduced to the work that will be done during the internship.

6. Learning the principles.

Theoretical knowledge acquired:

1. Know the company’s culture.

2. Know the origin and starting point of the company:

– Hualian Real Estate was founded in 2010 as a large-scale comprehensive enterprise focusing on real estate agent business, valuation, mortgage and asset management. This is a pioneer in the field of real estate agents and related services, leading the market.

– In 2019, officially invested in Vietnam and established Chanh Phong Real Estate Company.

– Hualian Real Estate is headquartered in China and focuses on the real estate market development. It has established several branches in downtown Wuhan, Hubei. The business has spread throughout the Wuhan region and employs over 200 employees and is one of the largest real estate companies in the industry today.

Based on Wuhan’s foundation, adhering to the Taoist management philosophy of “Self-Awareness”, occupying an important position in the domestic market and now applying this concept to Vietnam to integrate into the local culture, set up Chanh Phong Company with a professional style.

Practical skills obtained:

1. Improve my communication skills with my colleagues and my superiors.
Conclusions, notes and comments:

1. After 3 days of the first week of my internship, I realized Chanh Phong Company was working according to Chinese culture.

2. A very effective working culture that I am supported by everyone.

3. The supervisor and everyone are friendly and enthusiastic to support new people.

4. Chanh Phong Company is a young and dynamic working environment.

External supervisor signature : Date : 23/02/2020

INTERNSHIP DIARY

Name: LE THI THUY TRINH

Student ID: 1611536199

Class: 16DTA1A

Title of position: HR trainee and sale marketing support

Week 2: 24/02/2020 – 01/03/2020

Activities during the week: Week 2 to work at the company

1. Learning about the recruitment process of Ms. Vinh

– Number of employees

– Job description

– Candidate request

– Interest

2. Start creating different job postings for the company.

3. Join a social networking group to find a job and post jobs.

Theoretical knowledge acquired:

1. Attend a general meeting of the company, learn from experience through the creative ideas of people.

2. Because the company has Chinese leaders, I learned Chinese at the company.

3. Learn the information you need for a job post.

Practical skills obtained:

1. Learn to greet people from the Chinese.

2. Hone computer skills.

Conclusions, notes and comments:

1. In the second week, I started to train for recruitment.

2. Attending a company briefing helped me to gain a better understanding of the company, about the job that I would be practicing.

3. Superiors are very young so they are very psychological and always care about the opinions of employees in the company.

External supervisor signature: Date: 01/03/2020

XEM THÊM DỊCH VỤ KIỂM TRA, CHỈNH SỬA ĐẠO VĂN THEO YÊU CẦU

INTERNSHIP DIARY

Name: LE THI THUY TRINH

Student ID: 1611536199

Class: 16DTA1A

Title of position: HR trainee and sale marketing support

Week 3: 02/03/2020 – 08/03/2020

Activities during the week: Week 3 to work at the company

1. Attend a meeting organized by Ms. Vinh (supervising trainee).

– Provide suggestions on current effective recruitment practices.

– Provide fast and effective recruitment applications.

– Training for trainees to better understand the job of the position that the company is recruiting.

– Training for trainees on the process of consulting and answering questions for candidates.

– Instructions on how to answer mail for CV (Curriculum Vitae) in English.

2. Start posting my company’s job posting on the job search website.

3. Receive inquiries and CV of candidates.

4. Schedule an interview for the candidate.

5. Pick up candidates when they arrive at the company, instructing them to fill out the information sheet.

Theoretical knowledge acquired:

1. Find out more about my workplace?

2. Understand the industry company affairs back to work.

3. Learn the experiences of siblings in the company.

4. Know effective recruiting websites.

5. Attend free Chinese classes at the company taught by the teacher.

Practical skills obtained:

1. I gained the skills to edit documents on computers.

2. Better communication ability.

Conclusions, notes and comments:

1. Need to learn more cultivate.

2. Remember the necessity of department and place work.

3. Learn experience about recruiting.

4. Hone more English knowledge for myself to fit the job.

External supervisor signature : Date : 08/03/2020

INTERNSHIP DIARY

Name: LE THI THUY TRINH

Student ID: 1611536199

Class: 16DTA1A

Title of position: HR trainee and sale marketing support

Week 4: 09/03/2020 – 15/03/2020

Activities during the week: Week 4 to work at the company

1. The same work as the previous weeks.

2. Promote top job postings on recruitment sites.

3. Creating new posts helps attract more candidates.

4. Get CV of candidates, make a list in accordance with the requirements of the company.

5. Call the candidate to confirm the interview schedule.

6. Joining an interview as a practitioner to learn how to interview new candidates from the sales department manager.

7. Giving opinions when having questions and advising candidates when they have questions about the job they apply for or about the company.

8. Receive the list of candidates who pass the interview to send job offers.

9. Start attending a sales department meeting to learn about the items the company is trading.

Theoretical knowledge acquired:

1. Learn how to make questions when interviewing.

2. Learn projects about apartments of a business company.

– Customers are distributed throughout the Chinese market.

– Cooperating with over 200 organizations nationwide.

– Achieve very high annual sales.

3. Hone the counseling skills for candidates via mail.

Practical skills obtained:

1. Learn how to ask candidates.

2. Learn how to observe the candidate’s attitude towards the job.

3. Learn how to advise candidates over the phone.

Conclusions, notes and comments:

1. This week I was able to take part in the interview for new candidates so I learned a lot.

2. Need to be confident and have a more professional attitude during the interview.

3. Memorize the company’s project knowledge.

4. Shareholders learn more about the company’s projects.

External supervisor signature : Date : 15/03/2020

INTERNSHIP DIARY

Name: LE THI THUY TRINH

Student ID: 1611536199

Class: 16DTA1A

Title of position: HR trainee and sale marketing support

Week 5: 16/03/2020 – 22/03/2020

Activities during the week: Week 5 to work at the company

1. Attend company sales staff training.

2. Support sales staff to go directly to the model house.

3. Learn the company’s business strategy in the previous period.

Theoretical knowledge acquired:

1. Understand the work of the sales department.

2. Know more about the items the company is trading in.

3. Learn how to communicate with customers.

4. Quickly analyze and understand information about all real estate that the company is trading.

Practical skills obtained:

1. Actively approach potential customers.

2. Learn from the experience of calling customers who are interested in apartments.

3. Improve the ability to organize and work in teams.

Conclusions, notes and comments:

1. Learn more about business majors.

2. It is difficult to improve the knowledge and skills of a sales person.

3. Need to learn more.

4. Constantly improving knowledge for myself.

External supervisor signature: Date: 22/03/2020

INTERNSHIP DIARY

Name: LE THI THUY TRINH

Student ID: 1611536199

Class: 16DTA1A

Title of position: HR trainee and sale marketing support

Week 6: 23/03/2020 – 29/03/2020

Activities during the week: Week 6 to work at the company

1. Take the business staff to welcome guests to see the model house, to have the opportunity to communicate with foreign customers.

2. Attend a meeting to develop a new business strategy.

3. Post to find human resources for sales staff position and find potential customers for the company.

Theoretical knowledge acquired:

1. Understand more about customer needs.

2. Learn the company’s innovative ways of doing business.

3. Direct contact with foreign customers.

Practical skills obtained:

1. Increasing understanding of the operational situation of the unit.

2. Know how to analyze the actual product, compare with competitors, and get acquainted with company meetings.

3. Understand more about the properties of products that the company is trading in, improve sales consulting skills.

Conclusions, notes and comments:

1. Comply with the rules and regulations of the company.

2. New work needs practice several times to get it respond faster.

3. Often demanding customers need to be calmer in dealing with situations customer.

4. Accumulate and learn experience.

5. Hard listening and monitoring the working style of the brothers and sisters, agility manners in the assigned tasks.

External supervisor signature : Date : 29/03/2020

INTERNSHIP DIARY

Name: LE THI THUY TRINH

Student ID: 1611536199

Class: 16DTA1A

Title of position: HR trainee and sale marketing support

Week 7: 30/03/2020 – 05/04/2020

Activities during the week: Week 7 to work at the company

1. Continue with my work on personnel and sales support.

2. Feedback and messaging for candidates who are interested and in need.

3. Sort, select the application file.

4. Advice on the procedures for purchase and sale and legal procedures when transferring names, transferring apartments.

5. Manage data on quotes, contracts, customer information … and regularly monitor to supplement the necessary documents arising during the contract performance.

6. Check mail, phone … regularly to update incoming information and respond promptly.

Theoretical knowledge acquired:

1. Know a little Chinese.

2. Learn the culture of customers from abroad.

Practical skills obtained:

1. Greatly improve keyboard capabilities.

2. Learn ways to handle situations when meeting difficult candidates and customers.

Conclusions, notes and comments:

1. I have started to formulate the content of the internship with the help of Ms. Vinh and everyone in the company.

2. Received useful material for the report from Ms Vinh.

External supervisor signature: Date: 05/04/2020

INTERNSHIP DIARY

Name: LE THI THUY TRINH

Student ID: 1611536199

Class: 16DTA1A

Title of position: HR trainee and sale marketing support

Week 8: 06/04/2020 – 12/04/2020

Activities during the week: Week 8 to work at the company

1. Try to complete the assigned work.

2. Complete the invitation to interview the candidates on my list.

3. Take notes and hand over the list of customers who are interested in the company’s business items to Ms. Vinh.

4. Get company documents to complete the internship report.

Theoretical knowledge acquired:

1. Know the needs of customers.

2. Trained, equipped with knowledge and strategies about business and recruitment.

Practical skills obtained:

1. Learn how to create and use my business tactics in the company.

2. Improve the skills of persuading customers.

3. Better understand the issues related to transfer documents and apartment names.

4. Learn how to work effectively in a company.

Conclusions, notes and comments:

1. During my internship at the Company, I learned many useful things for myself.

2. The position of internship helped me train more practical skills and experience.

3. I would like to thank Mr. Duc and the brothers and sisters working at Chanh Phong Real Estate Company, especially Ms. Vinh for guiding, enthusiastically helping and enabling me to successfully complete this internship.

External supervisor signature: Date: 12/04/2020

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Trên đây là mẫu 5 Nhật Ký thực tập bằng tiếng anh Luận Văn Tốt chia sẻ với các bạn sinh viên học ngành ngôn ngữ Anh vẫn thương mại các mẫu Nhật Ký được hoàn thành trong những năm gần đây các bài báo cáo thực tập đạt điểm số cao các bạn sinh viên học lực khá giỏi.

Các mẫu Nhật Ký thực tập khoa tiếng Anh được viết chi tiết cụ thể theo ngày giờ làm việc nên rất phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm các mẫu Nhật Ký thực tập dài và cụ thể nếu các bạn cần những mẫu Nhật Ký thực tập luôn thì cũng có thể dựa vào nội dung trên tay và viết tóm tắt lại.

Ngoài ra hiện nay Luận Văn Tốt còn có dịch vụ hỗ trợ sinh viên thực tập tìm kiếm công ty viết bài nếu các bạn sinh viên không có thời gian thực tập và làm bài có thể liên hệ với dịch vụ biết thuê báo cáo thực tập tại Luận Văn Tốt để hỗ trợ.

Nguyễn Thị Hiền Luận Văn Tốt

Mình tên là Nguyễn Thị Hiền, năm nay 32 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ  trường Đại học Tài Chính, mình hiện nay Chuyên phụ trách nội dung trên website: luanvantot.com.

Luận Văn Tốt được thành lập từ năm 2010, nhóm gồm các thành viên tốt nghiệp đại học và thạc sĩ  loại khá giỏi từ các trường Đại học trên cả nước, với niềm đam mê viết lách, soạn thảo văn bản, phân tích kinh tế, chúng mình nhận hỗ trợ sinh viên, học viên cao học hoàn thành tốt bài luận văn, khóa luận  https://khoinganhngoaingu.com/ – Hoặc ZALO: 09345.73149

Xem thêm: Kinh doanh quốc tế

Nguồn: luanvantot

Tin liên quan

Ngành Ngôn ngữ Đức là gì? Học xong ra làm gì ?Điểm chuẩn

khoinn

5 điều sai lầm về đại học từ xa ngành ngôn ngữ Anh – Đại học online

khoinn

Top 8 Trường Đại Học Đào Tạo Ngành Ngôn Ngữ Anh Tốt Nhất TPHCM

khoinn

Leave a Comment