Khối ngành Ngoại ngữ

Ngành Quốc tế học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Ngành Quốc tế học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Ngành Quốc tế học đang được các bạn trẻ quan tâm, vì sự đa dạng của ngành nên thông tin này sẽ hướng đến cho bạn:

Ngành Quốc tế học là gì?

Ngành Quốc tế học là gì?

Quốc tế học (tiếng Anh là International Studies)

 • là một trong số lĩnh vực nghiên cứu khuynh hướng trên các ngành kKHXH và NV. Trọng tâm của nghiên cứu quốc tế là giải quyết những vấn đề toàn cầu trong quá khứ và hiện tại gồm vấn đề hòa bình và, kinh tế chính trị, so sánh với các hệ thống xã hội, kinh tế, chính trị, nghiên cứu các tổ chức và các vấn đề quốc tế và xuyên quốc gia.
 • Cử nhân Quốc tế học luôn có phẩm chất về chính trị xã hội, thậm chí có kiến thức vững chắc về ngành học nhằm đáp ứng đủ nhu cầu công tác trong các cơ quan, tổ chức chuyên về hoạt động đối ngoại của nhà nước, mỗi công ty đa quốc gia hoặc các tổ chức phi CP và đồng thời có khả năng thích nghi tốt trong bối cảnh hội nhập quốc tế hoặc trong nước

Chương trình đào tạo của ngành Quốc tế học

Dưới đây là list bảng của ngành Quốc tế học để tìm hiểu thêm

I Khối kiến thức chung
(Không tính học phần từ số 9-11)
Môn đào tạo: Những nguyên lý cơ bản của Marc Lenin I
Môn đào tạo: Những nguyên lý cơ bản của Marc Lenin II
Môn đào tạo: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Môn đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Môn đào tạo: Tin học CS số II
Môn đào tạo: Ngoại ngữ CS số I
Môn đào tạo: Tiếng Anh CS số I
Môn đào tạo: Tiếng Pháp CS số I
Môn đào tạo: Ngoại ngữ CS số II
Môn đào tạo: Tiếng Anh CS số II
Môn đào tạo: Tiếng Pháp CS số II
Môn đào tạo: Ngoại ngữ CS số III
Môn đào tạo: Tiếng Anh CS số III
Môn đào tạo: Tiếng Pháp CS số III
Môn đào tạo: Giáo dục thể chất
Môn đào tạo: Giáo dục quốc phòng – an ninh
Môn đào tạo: Kỹ năng bổ trợ
II Khối kiến thức theo lĩnh vực
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Môn đào tạo: Cơ sở văn hoá Việt Nam
Môn đào tạo: Lịch sử văn minh thế giới
Môn đào tạo: Logic học đại cương
Môn đào tạo: Nhà nước và pháp luật đại cương
Môn đào tạo: Tâm lý học đại cương
Môn đào tạo: Xã hội học đại cương
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Kinh tế học đại cương
Môn đào tạo: Môi trường và phát triển
Môn đào tạo: Thống kê cho khoa học xã hội
Môn đào tạo: Thực hành văn bản tiếng Việt
Môn đào tạo: Nhập môn năng lực thông tin
III Khối kiến thức theo khối ngành
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Khu vực học đại cương
Môn đào tạo: Lịch sử quan hệ quốc tế
Môn đào tạo: Nhập môn quan hệ quốc tế
Môn đào tạo: Quan hệ đối ngoại Việt Nam
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Báo chí truyền thông đại cương
Môn đào tạo: Lịch sử Việt Nam đại cương
Môn đào tạo: Nhân học đại cương
Môn đào tạo: Tôn giáo học đại cương
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Các tổ chức quốc tế
Môn đào tạo: Thể chế chính trị thế giới
Môn đào tạo: Kinh tế quốc tế
Môn đào tạo: Luật quốc tế
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Quản trị văn phòng đại cương
Môn đào tạo: So sánh văn hóa
Môn đào tạo: Quản trị kinh doanh
Môn đào tạo: Hệ thống pháp luật Việt Nam
V Khối kiến thức ngành
V.1 Khối kiến thức chuyên ngành
V.1.1 Ngoại ngữ chuyên ngành (chọn 1 trong 2 ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp)
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành I
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành I
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành II
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành II
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành III
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành III
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành IV
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành IV
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành V
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành V
V.1.2 Hướng chuyên ngành Quan hệ quốc tế
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương
Môn đào tạo: Kinh doanh quốc tế
Môn đào tạo: Các vấn đề toàn cầu
Môn đào tạo: Đàm phán quốc tế
Môn đào tạo: Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Trung Đông và Châu Phi
Môn đào tạo: Quan hệ công chúng
Môn đào tạo: Một số vấn đề tôn giáo đương đại
Môn đào tạo: Ngoại giao văn hóa
V.1.3 Hướng chuyên ngành Châu Âu học
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Nhập môn châu Âu học
Môn đào tạo: Hệ thống chính trị và pháp luật châu Âu
Môn đào tạo: Lịch sử và văn hóa châu Âu
Môn đào tạo: Hệ thống kinh tế của Liên minh châu Âu
Môn đào tạo: Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu
Môn đào tạo: Các cường quốc châu Âu
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Tiếp xúc văn hóa giữa phương Đông và phương Tây
Môn đào tạo: Hợp tác thương mại và đầu tư Liên minh châu Âu – Việt Nam
Môn đào tạo: Khu vực Đông Âu
Môn đào tạo: Các nước Bắc Âu
V.1.3 Hướng chuyên ngành Châu Mĩ học
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Lịch sử – văn hóa Hoa Kì
Môn đào tạo: Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kì
Môn đào tạo: Tổng quan kinh tế các nước Châu Mĩ
Môn đào tạo: Quan hệ đối ngoại Hoa Kì
Môn đào tạo: Canada và các nước Mỹ Latinh
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Đặc trưng văn hóa Mỹ Latinh
Môn đào tạo: Quan hệ Việt Nam-Hoa Kì
Môn đào tạo: Các nhóm lợi ích ở Hoa Kì
Môn đào tạo: Các tổ chức khu vực châu Mỹ
V.1.4 Hướng chuyên ngành Nghiên cứu phát triển quốc tế
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Nhập môn Nghiên cứu Phát triển quốc tế
Môn đào tạo: Kinh tế học Phát triển
Môn đào tạo: An ninh con người
Môn đào tạo: Hỗ trợ nhân đạo Quốc tế
Môn đào tạo: Quản lý dự án phát triển

Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Các vấn đề toàn cầu
Môn đào tạo: Thực tập Nghiên cứu phát triển quốc tế
Môn đào tạo: Phát triển bền vững
Môn đào tạo: Luật nhân đạo quốc tế
V.2 Khối kiến thức nghiệp vụ
Môn đào tạo: Nghiệp vụ công tác đối ngoại
Môn đào tạo và giảng dạy : Niên luận
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế KLTN
Môn huấn luyện và đào tạo : Thực tập / thực tiễn
Môn đào tạo: Khóa luận tốt nghiệp
Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp
Môn đào tạo: Pháp luật kinh tế quốc tế
Môn đào tạo: Tiếp xúc liên văn hoá

Danh sách tổ hợp khối thi vào ngành Quốc tế học

– Mã khối ngành số : 7310601
Dưới đây là list tổng hợp khối thi của ngành Quốc tế học

 • A01 môn thi: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • C00 môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • D01 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D78 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82 môn thi:  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

Điểm chuẩn với ngành Quốc tế học

Trong năm 2018, mức điểm chuẩn với ngành này sẽ được đạt từ 17 – 27 điểm nhờ vào vào xét tuyển học bạ của mỗi trường

Xem thêm bài viết tại đây: Ngành Đông phương học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Top 4 trường đào tạo ngành Quốc tế học

Top 4 trường đào tạo ngành Quốc tế học

Để giúp cha mẹ và những em học viên cuối cấp thuận tiện lựa chọn ngôi trường tương thích, chúng tôi đã tổng hợp list những trường có ngành Quốc tế học dưới đây .

– Khu vực miền Bắc:

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khi nói đến trường ĐH giảng dạy ngành Quốc tế học tại Thủ đô thì không hề thiếu đến Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – một trong ngôi trường nổi tiếng thuộc khối Đại học Quốc gia HN .
Ngoài những môn học bắt buộc, ngành Quốc tế học tại trường được chia làm bốn chuyên ngành khác nhau, gồm có những môn học tương quan đến Quốc tế Học và Nghiên cứu về tăng trưởng quốc tế .

Sở hữu cho mình số lượng 11 chuyên ngành ngoại ngữ, Đại học Hà Nội là một trong số ngôi trường có tiếng nhất trong việc đào tạo ngoại ngữ. Hơn nữa các chuyên ngành khác trong trường cũng được giảng dạy và dạy học bằng ngôn ngữ nước ngoài.

Với chương trình giảng dạy thông dụng nhất là bằng tiếng Anh, ngành Quốc tế học tại đây sẽ được chia làm 4 chuyên ngành chính : Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Nghiên cứu tăng trưởng và ở đầu cuối là Chính sách công .

– Khu vực miền Nam:

Đại học Sư phạm TP.HCM

Đại diện tiếp theo từ miền Nam chính là trường Đại học Sư phạm TP.HCM – một ngôi trường được biết đến như thể nơi chương trình đào tạo và giảng dạy giáo viên giàu chất lượng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa tương quan với việc những cách chuyên ngành ngoại sư phạm có vẻ như bị “ lép vế ” tại đây .
Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh sẽ cung ứng cho sinh viên ngành Quốc tế học những kiến thức và kỹ năng cơ bản đại cương, kỹ năng và kiến thức chuyên ngành tương quan về lịch sử vẻ vang, chính trị và kinh tế tài chính của những nước quốc tế. Ngoài ra, những kỹ năng và kiến thức quan trọng về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cũng sẽ là “ vũ khí ” quan trọng cho sinh viên, giúp những bạn có thêm sự tự tin trong quy trình lựa chọn việc làm

Đại học Sài Gòn

Mang trên mình nét đẹp cổ kính tại tại đô thị tân tiến, Đại học TP HCM không riêng gì nói là ngôi trường tuyệt vời sang chảnh mà còn thông dụng nhất với mức học phí phải chăng với sinh viên .

Ngành Quốc tế học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
Chương trình giảng dạy ngành Quốc tế học tại trường gồm 3 chuyên ngành chính : Quan hệ quốc tế, châu Âu học và châu Mỹ học. Thông qua những học phần, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng và kiến thức cơ bản về văn hóa truyền thống, xã hội, lịch sử vẻ vang cũng như sự tương tác chính trị và văn hóa truyền thống trong mạng lưới hệ thống quốc tế …

Ngành Quốc tế học tốt nghiệp ra trường làm gì?

Ngành Quốc tế học tốt nghiệp ra trường làm gì?
Sinh viên ngành quốc tế học hoàn toàn có thể lựa chọn ngành Quốc tế học ở vị trí như :

– Cán bộ đối ngoại:

 • Công việc cụ thể: Đại diện quốc gia và chính phủ thực hiện chính sách đối ngoại, bao gồm: công bố CS và quyết định đối ngoại của nhà nước, đàm phán với các hiệp định kí các văn kiện của ngoại giao, tham gia những hội nghị quan trọng,hỗ trợ công tác đào tạo và quản lý.

– Nhà báo:

 • Công việc cụ thể: biên tập các bản tin về văn hóa, chính trị, kinh tế, biên tập chương trình để tiến hành cuộc phỏng vấn, làm dẫn chương trình với tiếng Việt và tiếng Anh
 • Cơ quan tuyển dụng: Đài truyền hình lớn, địa phương. Đài tiếng nói Việt Nam,…

– Quản lí và điều phối:

 • Công việc cụ thể phải làm: thực hiện công tác quản trị, điều hành tổng thể hoặc quản lý các bộ phận doanh nghiệp, dự án phát triển…. Có thể thiết lập và xử lí các mối quan hệ trong và ngoài, lập kế hoạch và quản lý các dự án
 • Cơ quan tuyển dụng: làm tại Các doanh nghiệp, các CSSX trong và ngoài nước hoặc Các tổ chức kinh tế quốc gia.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quốc tế học có thời cơ làm những việc làm khác như :

 • Giảng viên : Làm giảng dạy các môn về quan hệ quốc tế, lịch sử và văn hoá, kinh tế quốc tế… tại các cơ sở đào tạo như các trường Cao đẳng, Đại học
 • Đảm nhiệm các công việc như thư kí, điều phối dự án nơi Tổ chức Phi chính phủ từ trong và ngoài nước, đặc biệt là tổ chức quốc gia khác như Mỹ, Liên minh châu Âu…
 • Nhân viên : Làm tại bộ phận kinh doanh quan hệ công chúng, nghiên cứu thị trường… tại các doanh nghiệp kinh doanh lớn

Mức lương của ngành Quốc tế học

Hiện tại chưa có mức thống kê về mức lương chung của ngành Quốc tế học .

Những tố chất cần có với ngành Quốc tế học

Để theo học và thao tác trong ngành Quốc tế học, bạn cần phải có những năng lực chất sau :

 • Có lòng yêu nước nhiệt huyết.
 • Có thể giao tiếp ngoại ngữ lưu loát.
 • Tự tin năng động trong công việc .
 • Nhạy bén, linh hoạt.
 • Chịu áp lực cao trong công việc.

Bạn đang đọc: Giới thiệu 1 số trường đào tạo ngành thiết kế thời trang tại Úc

“Nguồn: tuyensinhso”

Tin liên quan

Ngành ngôn ngữ Nhật và Nhật Bản học có giống nhau?

khoinn

Học cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2022

khoinn

Tín chỉ đại học là gì và học phí bao nhiêu?

khoinn

Leave a Comment