Khối ngành Ngoại ngữ

Giải đáp: Học Ngôn ngữ Anh có cần giỏi tiếng Anh không?