Khối ngành Ngoại ngữ

ngôn ngữ trung quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

khoinn
 Mã ngành: 7220204  Trình độ: Đại học  Tổ hợp xét tuyển: D01, D04, D11, D55  Chương trình: Tiêu chuẩn  Chuyên ngành: Thương mại, Văn hóa ngôn ngữ  Thời giàn đào tạo: 4 năm          ...