Khối ngành Ngoại ngữ

Review Trường Đại học Ngoại thương (FTU) có tốt không?