Khối ngành Ngoại ngữ

Đông Nam Á học_Mã ngành: 7310620

Giới thiệu chung về ngành Đông Nam Á học

Đông Nam Á học (Mã ngành: 7310620) là môn khoa học nghiên cứu và giáo dục về ngôn ngữ, văn hoá và lịch sử của các quốc gia và các nhóm dân tộc khác nhau ở Đông Nam Á. Ngành học này đào tạo những sinh viên có kiến thức về khoa học xã hội nhân văn nói chung, nắm vững kiến thức cơ bản về khu vực học, có khả năng nghiên cứu và hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực văn hóa, quan hệ quốc tế tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Đông Nam Á học

Ngành Đông Nam Á học trang bị cho sinh viên những kiến thức về khoa học xã hội nhân văn nói chung như địa lý, lịch sử hình thành và phát triển khu vực Đông Nam Á; kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa khu vực Đông Nam Á; tôn giáo, lối sống và bản sắc dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á; mối bang giao giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á… và nắm vững các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và phương pháp nghiên cứu thực địa để nhận diện, phân tích các hiện tượng văn hóa, chính trị, kinh tế… ở khu vực Đông Nam Á.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Đông Nam Á học có khả năng thích ứng cao với các công việc trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế – xã hội, du lịch, ngoại giao, giáo dục, tư vấn… tại các cơ quan chính quyền, trường học, viện nghiên cứu, các công ty của Việt Nam cũng như các quốc gia khác cần kiến thức về Đông Nam Á.

I. Khối kiến thức chung  (không bao gồm học phần 7 và 8)16

 • 1. Triết học Mác – Lê nin3
 • 2. Kinh tế chính trị Mác – Lê nin2
 • 3Tư tưởng Hồ Chí Minh2
 • 4Chủ nghĩa xã hội khoa học2
 • 5Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2
 • 6Tiếng Anh B15 
 • 7Giáo dục thể chất4
 • 8Giáo dục quốc phòng – an ninh8

II. Khối kiến thức theo lĩnh vực29

II.1Các học phần bắt buộc  (không bao gồm học phần 17)23

 • 9Các phương pháp nghiên cứu khoa học3
 • 10Nhà nước và pháp luật đại cương2
 • 11Lịch sử văn minh thế giới3
 • 12Cơ sở văn hoá Việt Nam3
 • 13Xã hội học đại cương3
 • 14Tâm lí học đại cương3
 • 15Lôgic học đại cương3
 • 16Tin học ứng dụng3
 • 17Kĩ năng bổ trợ3

II.2Các học phần tự chọn6/18

 • 18Kinh tế học đại cương2
 • 19Môi trường và phát triển2
 • 20Thống kê cho khoa học xã hội2
 • 21Thực hành văn bản tiếng Việt2
 • 22Nhập môn năng lực thông tin2
 • 23Viết học thuật2
 • 24Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng2
 • 25Hội nhập quốc tế và phát triển2
 • 26Hệ thống chính trị Việt Nam2

III. Khối kiến thức theo khối ngành24

III.1 Các học phần bắt buộc18

 • 27Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 14
 • 28Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 25
 • 29Khởi nghiệp3
 • 30Lịch sử – văn hóa và tư tưởng phương Đông3
 • 31Sự phát triển của kinh tế Đông Á3

III.2Các học phần tự chọn6/24

 • 32Khu vực học đại cương3
 • 33Báo chí truyền thông đại cương3
 • 34Quan hệ công chúng đại cương3
 • 35Nhập môn Quan hệ quốc tế3
 • 36Nhập môn khoa học du lịch3
 • 37Nhập môn Quản trị văn phòng3
 • 38Nhân học đại cương3
 • 39Tôn giáo học đại cương3

IV. Khối kiến thức theo nhóm ngành13

IV.1 Các học phần bắt buộc7

 • 40Nhập môn Đông Nam Á học2
 • 41Lịch sử Đông Nam Á3
 • 42Văn hóa Đông Nam Á2


IV.2Các học phần tự chọn6

Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành6/15

 • 43Thể chế chính trị các nước Đông Nam Á3
 • 44Các dân tộc ở Đông Nam Á3
 • 45Tôn giáo ở Đông Nam Á3
 • 46Người Hoa ở Đông Nam Á3
 • 47Văn học nghệ thuật ở các nước Đông Nam Á3Định hướng kiến thức liên ngành6/24
 • 48Tổ chức văn phòng3
 • 49Quản trị nhân sự văn phòng3
 • 50Văn hóa du lịch3
 • 51Marketing du lịch3
 • 52Tổ chức sự kiện3
 • 53Các vấn đề toàn cầu3
 • 54Phát triển cộng đồng3
 • 55Tâm lý học giao tiếp3

V. Khối kiến thức ngành 56

V.1. Các học phần bắt buộc31

Tiếng Anh25

 • 56Tiếng Anh chuyên ngành – Văn hóa Đông Nam Á4
 • 57Tiếng Anh chuyên ngành – Chính trị Đông Nam Á4
 • 58Tiếng Anh chuyên ngành – Kinh tế Đông Nam Á4
 • 59Tiếng Anh chuyên ngành – Lịch sử Đông Nam Á4
 • 60Tiếng Anh chuyên ngành -Xã hội Đông Nam Á4Tiếng bản địa khu vực6/12 (Bắt buộc lựa chọn 1 trong 2 thứ tiếng)
 • 61Tiếng Thái sơ cấp 13
 • 62Tiếng Thái sơ cấp 23
 • 63Tiếng Indonesia sơ cấp 13
 • 64Tiếng Indonesia sơ cấp 23Học phần chuyên môn5

 • 65Địa lý nhân văn và kinh tế Đông Nam Á3
 • 66Cộng đồng ASEAN2
  V.2Các học phần tự chọn 15/30
 • 67Tiếng Indonessia trung cấp 13
 • 68Tiếng Indonessia trung cấp 23
 • 69Tiếng Thái trung cấp 13
 • 70Tiếng Thái trung cấp 23
 • 71Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á3
 • 72Di cư và di chuyển lao động ở các nước ASEAN3
 • 73Biển Đông và sông Mekong ở Đông Nam Á3
 • 74Phát triển du lịch ở các nước ASEAN3
 • 75Lịch sử văn hóa xã hội các nước Đông Nam Á lục địa3
 • 76Lịch sử văn hóa xã hội các nước Đông Nam Á hải đảo3

V.3. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp10

 • 77Niên luận2
 • 78Thực tập thực tế3
 • 79Khóa luận tốt nghiệp5Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
 • 80Một số vấn đề thách thức của Đông Nam Á đương đại2
 • 81Cơ hội và tiềm năng phát triển của khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập khu vực3

xem thêm: đông nam á học là gì

Nguồn: tuyensinhso”

Tin liên quan

Review Trường Đại học Đà Lạt (DLU) có tốt không ?

khoinn

Chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc _ Trường Đại học Sư phạm TP. HCM tuyển sinh 2022

khoinn

Trường Đại học Quốc Gia TP.HCM

khoinn

Leave a Comment